• Home
  • |
  • Blog
  • |
  • Forskelle på mindfulnes og medfølelse

Mindfulness og medfølelse – Sådan spiller de sammen i MSC forløbet

Mindfulness er en nøgle til at være bevidst om det jeg oplever, på en ikke-dømmende måde. Det kan være vores tanker, følelser og kropslige fornemmelser - både når de er sansninger af den ydre verden eller af vores indre mere private verden.

MSC forløbet handler derimod om at træne medfølelse aktivt, og derved varme relationen til os selv og andre op - specifikt når vi oplever noget der er udfordrende eller ubehageligt.

De er to sider af samme sag:

Både mindfulness og compassion-strategier sigter mod at mindske og lindre menneskelig lidelse. Så intensionen er den samme. Og vi kan ikke gøre det ene uden at gøre det andet.

Mindfulness en nødvendig del af at træne medfølelse. Hvis ikke vi er opmærksomme, så kan vi jo ikke se hvad der reelt sker, vel? så er der meget stor chance for at vi blot kommer til at reagere ud fra de gamle ubevidste reaktionsmønstre vi bærer med os.

På den anden side er det svært at være opmærksom og mindful hele tiden. Især når det vi oplever aktiverer noget ubehag, måske gamle mønstre at undgåelse og selv-kritik.

Derfor er det en forudsætning for at træne mindfulness i dybden, at vi har redskaber til venlighed og medfølelse, så vi ikke står ’alene’ og bliver væltet af alt det svære, umulige, hårde som vi pludselig bliver opmærksomme på.

Det er derfor man kalder medfølelse for hjertet i mindfulness. Hvis du træner mindfulnes, så træner du implicit og helt automatisk også medfølelse.

Så forskellen er at: Medfølelsen er rettet mod os selv som den der oplever. Ikke mod det vi oplever (som mindfulness i første omgang er rettet mod).

Alligevel er der forskel. Her er en illustration af det forskellige fokus:


MEdfølelse

Mindfulness

Fokuserer primært på at tage vare på dig som den der oplever

Fokuserer primært på at acceptere oplevelsen

Compassion spørger 'hvad har jeg brug for lige nu?'

Mindfulness spørger 'hvad oplever jeg lige nu?'

Compassion inviterer dig til at tage vare på dig selv, når du oplever noget der er svært.

Mindfulness inviterer dig til at mærke det der er svært, med en bevidsthed der kan rumme oplevelsen

Regulerer følelser gennem en anden relation til dem

Regulerer følelser gennem bevidst opmærksomhed

Varmende

Kølende

Hvad er medfølelse egenligt?

Medfølelse er en naturlig reaktion overfor dem vi holder af, når de går gennem svære stunder. Medfølelse er det samme, ligemeget om det er rettet mod os selv eller andre.

For at vi oplever noget som medfølende, skal der tre elementer til:

    Opmærksomhed: for at kunne være medfølende overfor den hjemløs udenfor stationen, skal jeg først opdage ham. Jeg skal først genkende at der i hans blik er smerte, med angst eller hjælpeløshed. Hvis jeg giver 10 kr til hans hat men uden nogen form for genkendelse, vil det højst sandsynligt blive opfattet som nedladende.
    Venlighed. Ønsket om at lindre eller hjælpe. Måske kan jeg hjælpe, måske kan jeg ikke. Men ønsket skal være der. Et reelt ønske om at jeg ville ønske jeg kunne hjælpe dig. Om ikke andet, så med 10 kr., så ham den hjemløse kan få en kop varm kaffe.
    Fælles menneskelighed. Det er et perspektiv på os selv og andre der minder os om at vi alle oplever følelser af at være alene, af uoverskuelighed, og udfordringer på forskellig vis. At det faktisk er en del af det at være menneske, at livet kan udfordre. Og ift. den hjemløse udenfor banegården, er det er, det perspektiv der minder os om at ’det kunne være mig’ hvis jeg havde mødt meget mere modgang end jeg har.

Medfølelse er at møde livet med et åbent hjerte.

Vi har brug for opmærksomhed, for at kunne det. Og omvendt, har vi brug for medfølelse for at kunne være opmærksomme når vi møder noget der er svært.

Dét er medfølelsens kernekompetence: At rumme og dermed hele alle de sårede og svære følelser.

Mindfulness og medfølelse er to sider af en tango. De kan ikke bestå alene.

Skal du vælge mellem dem, er det som hønen og ægget. For hvem kan møde og opdage dybden i smerte uden at have medfølelsen med? Og hvem kan bringe medfølelse det rette sted hen, hvis ikke det kan opdages? Ingen. De er nødvendige begge to.


MBSR og MSC – hvad er forskellene?

Der er store forskelle på MBSR og MSC. Og samtidig mange berøringsflader mellem de to forløb.

Der er god effekt af begge forløb, og et langt stykke hen af vejen er det et temperamentsspørgsmål hvad du vil trives bedst med. Vi har for det meste lettest ved at anbefale det der fungerer for os selv. Men vi er alle forskellige, så sæt dig grundigt ind i forskelle inden du hopper på et kursus.

MBSR står for Mindfulness Baseret Stress Reduktion.

MSC står for Mindful Self-Compassion. Se moder-organisationen her

MBSR har fokus på grundig træning af mindfulness – altså på opmærksomhed på det vi rent faktisk oplever, og hvordan vi kan holde det i en ikke-dømmende bevidsthed. Mindfulness er at være bevidst om det vi oplever, imens vi oplever det. MBSR trænes typisk ved at lave øvelserne dagligt i en periode på 30-45 min.

MSC fokuserer på træning af medfølelse, især rettet mod os selv, når det vi oplever er svært. Det er ikke så meget det vi oplever, som den der oplever, der er i fokus her. MSC arbejder altså med de dybere svære følelser og relationer, og giver et fundament til at møde virkeligheden. Medfølelse er ønsket om at mindske følelsesmæssig (eller anden) smerte. MSC trænes både ved at lave daglige øvelser, eller, ved at gøre øvelserne som det man kalder 'uformelle' øvelser, hvor du bruger dem midt i dine hverdags situationer. Du behøver ikke sætte særskilt tid af til at træne det.

MBSR og MSC er fantastiske til at supplere hinanden. De er som en dans.

Medfølelse ligger meget implicit i MBSR.

Medfølelse trænes meget konkret og eksplicit i MSC.

Min anbefaling er at MSC er perfekt hvis du:

Har du tendens til at være meget selvkritisk eller dømmende, hvis du har mange følelser i dig og/eller bliver du let påvirket af andre eller står midt i svære relationer (arbejdsmæssigt eller privat), eller hvis du har angst, depressive tendenser eller stress.

I de situationer er MSC umiddelbart let at omsætte i hverdagen. Fordi fokus meget direkte fra starten i programmet er at tage vare på dig selv som den der oplever.

Har du knap så stor tendens til selvkritik, og fungerer det godt for dig at lave daglige øvelser efter et struktureret program – så er MBSR et perfekt startsted. Her får du klart den dybeste guidning ind i mindfulnes.

kh

Helle

Vil du vide mere om Self-Compassion?
Check mit korte audiokursus her

Self Compassion og ubehagelige følelser

Lignende artikler

Gratis podcasts om Self-Compassion

Gratis podcasts om Self-Compassion

Min personlige vej til Self-Compassion

Min personlige vej til Self-Compassion

Myter om Self-Compassion

Myter om Self-Compassion

Evidensen bag Self-Compassion for sundhedsprofessionelle

Evidensen bag Self-Compassion for sundhedsprofessionelle

Self-Compassion er modgiften til omsorgstræt

Self-Compassion er modgiften til omsorgstræt

Empatisk stress og Self-Compassion

Empatisk stress og Self-Compassion

Den kraftfulde Self-Compassion

Den kraftfulde Self-Compassion

Dét her er Self-Compassion

Dét her er Self-Compassion

Self-Compassion interview med Helle Laursen

Self-Compassion interview med Helle Laursen

Kontaktinformation: Tlf.: 30257548 | email: helle@nordic-compassion.dk