Hør hvad mine kunder siger, efter temadage om compassion i deres organisation

Herning Kommune,
Afdelingen for Sundhed og Ældre

“Compassion bliver nu brugt til at tage de svære samtaler med vores personale. Det er en måde at tale om udfordringer med personalet på, og et super alternativ til at tale om en sygemelding som første løsning”

I november 2021 afholdt Helle en hel dags workshop om Compassion, Self-Compassion og empati for alle plejecenterledere i Sundhed og Ældre i Herning Kommune.

Gitte Rasmussen, som er chef for enheden, havde arrangeret workshoppen efter at have været til et af Helles kortere oplæg i anden sammenhæng.

Gitte fortæller, at det var en stresset tid for plejecenterlederne. Alle havde været meget på. Centrene havde haft rekrutteringsudfordringer, og der var mange stresssygemeldinger. Løsningen bestod ofte i at sende medarbejdere afsted til psykolog og coach.
 
Det var forventningen, at workshoppen skulle give lederne værktøjer til at tage vare på sig selv og de ansatte, før hjælp udefra blev nødvendigt og derved forsøge at forebygge sygemeldinger og generelt højne trivslen.

“Det var en spændende dag i helt nyt land for os. Den måde, Helle underviser på, gav en dejlig vekslende dag. Vi gik derfra med en masse energi og var ikke trætte i hovedet, som vi ellers ofte har været efter en workshop. Vores forventninger blev indfriet, og der bliver i dag ofte refereret til Compassion redskaberne i vores arbejde.”

Gitte fortæller, at Compassion har givet dem et nyt fælles sprog til at italesætte udfordringer. Et sprog, som de ofte tidligere har manglet. Det har også betydet, at udfordringer efter workshoppen har kunnet imødekommes på mere konstruktive måder.

“Vi bruger det til at italesætte, når vi står i svære situationer. Nu ved vi, hvordan vi sammen kan tale om det svære fremfor blot af at affærdige det med et ‘ja det er svært - du må hellere gå hjem og sygemelde dig’”

Herning Kommune bruger compassion
Compassion i arbejdet

Erhvervsakademi Aarhus, 

afdelingen for jordbrug og byggeri

“At have fokus på hvordan man behandler sig selv og opfører sig overfor sig selv - dét var en ny vinkel”

I august 2021 afholdt Helle Laursen en halv temadag om Compassion og Self-Compassion for underviserne i faggruppen Landskab og Byggeri på Erhversakademi Aarhus.

Henrik Mehlsen Sørensen, som er lektor på uddannelserne for Jordbrug og Byggeri, havde arrangeret temadagen, efter at han gennem sit netværk havde hørt om Helle og Nordic Compassion.

Udgangspunktet var at få redskaber til at passe på sig selv i jobbet som underviser og forebygge stress og belastningsreaktioner. Om forventningerne til temadagen fortæller Henrik:

“Vi er alle naturvidenskabsfolk. Forskningsmæssig evidens var vigtig for os. Det var vigtigt, at Helle kunne formidle forståelsen af, hvordan de forskellige systemer fungerer. Dét kunne hun!”


Henrik fortæller, at workshoppen var meget mere end et foredrag, og at det gav en ny vinkel, som mange af deltagerne aldrig havde tænkt på før, nemlig: hvordan man opfører sig overfor sig selv.

Henrik fortæller derudover, at der efterfølgende er kommet mere fokus på trivsel i arbejdet, og at en af kollegaerne var så begejstret for workshoppen, at hun siden da også har taget flere af Nordic Compassions kurser.

Den Sociale Skadestue,
Aalborg

“Vi tager alle mulige kurser, og vi bruger sjældent noget af det. Dét her har vi brugt. For en gangs skyld. Det er meget hands-on og konkrete metoder, som vi har taget i brug med det samme. Det er simpelthen så ligetil, og det er virkelig godt! Jeg anbefaler hende alle steder.”

Annette Fanø, som er vagtansvarlig teamleder på Den Sociale Skadestue i Aalborg havde i januar 2021 arrangeret en halv dags workshop om Compassion og Self-Compassion for sit personale og sit hold af frivillige, der arbejder med socialt udsatte.

Annette fortæller, at hun havde fulgt Nordic Compassion i en længere periode og tænkte, at det var noget, der kunne bruges blandt det personale, hun er leder for. Ideen til workshoppen kom fra et behov om at få øget den mentale sundhed blandt de ansatte.

“Vi skulle simpelthen have øget den mentale sundhed, have gjort op med nulfejlskulturen og sænke barrieren, få os selv reguleret, hvile mere i os selv og have opbygget en indre styrke, der kunne værne mod stress og selvkritik.”

Annette fortæller, at arbejdet er hårdt. At de ansatte arbejder med meget syge mennesker, som kan være svære at hjælpe, og at magtesløsheden ofte sætter sig hos den enkelte.

“Alting starter med os selv. Hvis vi ikke kan møde os selv med venlighed og forståelse, så kan vi heller ikke møde andre med venlighed og forståelse. Det sætter sig som en indre forråelse. Hvordan er det egentlig, vi taler med os selv? Det er vigtigt at sige til sig selv ‘du kan ikke redde hele verden’. Så er det også nemmere at gå ind i samtalen med brugerne med samme venlighed.”

Annette har tidligere haft en meget rationel tilgang til arbejdet og til sit personale, men nu er hun også begyndt at bruge en mere emotionel tilgang. Hvor hun tidligere flygtede fra følelserne, har workshoppen med Helle Laursen givet hende redskaberne til konstruktivt at italesætte dem både for sig selv og sit personale. Og dét har højnet trivslen.

Anette uddyber:

“Hele vejen igennem vores organisation har vi taget det ind. Også organisatorisk. Vi giver os selv noget mere omsorg. Stemningen er blevet bedre til vores personalemøder, og vi er blevet gladere og mere optimistiske. Før sad vi ofte og pegede fingre.
På gulvet har det også fået stor betydning - særligt for vores praktikanter. Vi har fået et fælles sprog og et fælles læringsrum, og dét kan virkelig mærkes.”

Den sociale skadestue bruger compassion

Skal jeg introducere din arbejdsplads og dit team for compassion?

Skriv til mig her, så aftaler vi 15 min. til en uforpligtende snak.

Helle Laursen

Er du i tvivl om hvordan du eller din arbejdsplads kommer bedst igang med Compassion

- så ring eller skriv gerne til mig:

3025 7548

helle@nordic-compassion.dk

Venlig hilsen
Helle Laursen, grundlægger af Nordic Compassion

Nordic Compassion

Tlf.: 3025 7548
helle@nordic-compassion.dk
Cvr-nr.: 30761197

Kontaktinformation: Tlf.: 30257548 | email: helle@nordic-compassion.dk