Forebyg omsorgs-træthed med Self-Compassion

empati træt

Sæt dig selv til side på den sunde måde, når du arbejder med mennesker

Self-Compassion øger langtidsholdbart dine relationelle kompetencer, og forebygger udmattelse, forråelse og omsorgstræthed. Med Self-Compassion kan du blive ved med at sætte dig selv til side og være der for andre - hver dag. Uden at blive drænet af det.

 empati træt

Omsorgstræthed for professionelle er reel,
og Self-Compassion er en konkret løsning!

Der er kommet større fokus på den følelsesmæssige belastning og udmattelse, som personer der arbejder i sundheds- og omsorgssektoren risikerer over tid.

Når vi som professionelle dag efter dag skal forholde os til andres følelser og tanker, oplever mange tegn på udbrændt eller opleve arbejdsrelaterede stress og belastningsreaktioner. 

Også selvom vi elsker vores arbejde, og er dybt engagerede med en høj faglig integritet.

Traditionelt taler vi om egenomsorg som adfærdsmæssige handlinger i vores fritid. Det kan vi supplere med Self-Compassion metoder og strategier, som kan bruges midt i de situationer der er krævende for os.

Lad os nuancere empati

Empati er at fornemme en andens verden som den opleves indefra. Det er et fundament i vores møde med andre, som vi skal bruge konkret. Ikke kun for at sikre fagligheden, men også for at sikre en stærk kollegagruppe.

Nyere forskning viser at når vi har empati for andre aktiveres den del i hjernen som bearbejder smerte. Når vi oplever medfølelse (compassion), aktiveres den del af hjernen som har med kærlighed og tilhørsforhold at gøre.

At bruge empati og compassion aktivt er, at undgå empatisk udmattelse.

 Helle Laursen selfcompassion

Tre niveauer af stressorer på arbejde

Du presses sikkert af både af

 • systemiske faktorer (fx. tid, ressourcer, krav)
 •  relationelle krav (fx.  at skulle forholde sig til andres problemer og ubehag, usagte forventninger fra patienter, borgere)
 •  personlige ambitioner og ønsker (fx. besvær med at balancere familie og arbejdsliv)

At tale om Self-Compassion i arbejdsregi  handler ikke om at se bort fra de systemiske stressorer, ej heller at lægge alt ansvar for stressorer på den enkeltes skuldre.

Self-Compassion er specifikke værktøjer til at håndtere de relationelle krav, og derudover øger det mentale ressourcer generelt, så det bliver enklere at håndtere systemiske og personlige stressorer

Self-Compassion er det fundament, 
der gør det lettere at holde helt fri

Vil du også gerne  blive endnu bedre til at undgå at arbejdet hænger ved, når du har fri?  Du kan  fastholde arbejdsglæde, fastholde dit engagement og ansvarsfølelse og samtidig  lade op ved at bruge compassion-strategierne. Fordi de øger mental sundhed og er konkrete værktøjer der gør det lettere at tage vare på dig.

Compassion er et perfekt supplement

En af styrkerne i Self-Compassion tilgangene er, at de supplerer rigtig godt ind i det du allerede gør der fungerer.  Du skal med andre ord ikke ændre dig selv, dine omgivelser eller metoder for at få optimal udbytte af compassion.

Hvad siger andre om Compassion i arbejdsregi

empati træt

To temadage om Compassion


Efter temadagene om Compassion, så kan jeg lettere passe på mig selv! Jeg inkluderer mig selv i hverdagen ved at anerkende, hvad situationer gør ved mig. Jeg husker mig selv på, at det er naturligt jeg også reagerer, og at det ville enhver anden også gøre. Jeg kan møde mig selv med varme på lige fod med de mennesker, jeg samarbejder med. Hold da op hvor det gør en stor forskel for min energi gennem dagen!
empati træt

Temadag om Compassion


Helle leverede meget brugbare input om empati og om Compassion, og om hvordan det kan  bruges i vores hverdag med udsatte og sårbare borgere. Tak for det.
Herning Kommune

Herning Kommune
Temadage for ledere


Compassion bliver nu brugt til at tage de svære samtaler med vores personale. Det er en måde at tale om udfordringer med personalet på, og et super alternativ til at tale om en sygemelding som første løsning.

Forebyg omsorgstræthed med Self-Compassion

workshop i jeres organisation

På baggrund af det evidensbaserede forløb af Kristin Neff 'Self-Compassion Training for Healthcare Communities', har jeg skabt et forløb hvor alle øvelserne er lette at tage med direkte med ind ind i arbejdsdagen.

Vi kommer omkring:

 • Hvad og hvorfor Self-Compassion. Definitioner og teorierne bag
 • Kom igang med at bruge Self-Compassion og forstå fysiologien bag 
 • Opdag din indre støttende stemme og lær at motivere dig selv med den kraftfulde Compassion snarere end med selvkritik
 • Self-Compassion og den sunde og sårbare robusthed. Lær at naviger i svære følelser med endnu større lethed
 • Undgå udbrændthed og stress med  Self-Compassion, og få mere sindsro
 • Få kontakt til dine vigtigste værdier i dit arbejde

Forløbet 'Self-Compassion Training for Healthcare Communities' er en forkortet og tilrettet udgave af det fulde Mindful Self-Compassion(MSC) forløb. Det udarbejdet af Kristin Neff, den ene af de to grundlæggere bag MSC- forløbet, i samarbejde med Center for Resiliency at Dell Children's Medical Center i Austin. Forløbet bruges nu på flere hospitaler i USA som en del af videreuddannelse af al personale.

Effekten er målt på sundhedsprofessionelle som terapeuter, sygeplejersker, jordmødre, læger, præster m.fl., der alle arbejdede på et hospital imens de deltog i kurset. Effekten var i hovedtræk:

 • øger evnen til Self-Compassion, til Compassion overfor andre, øger de positive følelser man får af at bruge Compassion i arbejdet og øger den positive oplevelse af egen arbejdsindsats. 
 • Samtidig reduceres stress, depression, sekundær traumatisering, udbrændthed, belastningsreaktion og oplevelsen af at være følelsemæssig drænet.

Se også mit online kursus

Self-Compassion for professionelle 
Online kurset er en hurtigere introduktion til redskaberne der kan bruges midt i en travl hverdag

Self Compassion professionelle

LÆS MIN BLOG

Empatisk resonans og empatitræthed

LÆS MIN BLOG

3 korte videoer om empatitræthed


Er du i tvivl om hvordan du eller din arbejdsplads kommer bedst igang med Compassion

- så ring eller skriv gerne til mig:

Venlig hilsen
Helle Laursen, grundlægger af Nordic Compassion

Helle Laursen selfcompassion

Nordic Compassion

Kontaktinformation: Tlf.: 30257548 | email: helle@nordic-compassion.dk