HANDELS-, ABONNEMENTS- OG LEVERINGSBETINGELSER MV.

Produkter og tjenester mv. udbydes af Nordic Compassion, Søndervang 12, 8654 Bryrup, CVR-nr. 30761197

Kontakt

Kontakt os på mail: helle@nordic-compassion.dk
og/eller på tlf.nr. 30257548.

Betaling og levering

Vi modtager betalinger med Dankort, VisaDankort, VISA, American Express og MasterCard og listen opdateres løbende da vi bruger Stripe som betalingsprocessor.
Efter køb modtager du en faktura eller kvittering pr. e-mail til den i forbindelse med købet oplyste e-mail-adresse.
Vi gemmer aldrig dine betalingskortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre. Disse oplysninger håndteres udelukkende af betalingssystemerne som vi har databehandleraftale med.
Digitale produkter leveres straks efter køb via e-mail. Det digitale produkt – eller link til adgang – fremsendes til den e-mail-adresse, som køber har indtastet i ordre-feltet.
Kursusinformation fremsendes pr. e-mail, både når du har købt et online kursus og et andet kursus. Al information fremsendes til den oplyste e-mail-adresse.

Fortrydelsesret ved køb af digitale produkter

Køb af online-produkter, webinarer og andre digitale kurser og arrangementer hos Nordic Compassion er ikke omfattet af fortrydelsesretten jvfr. Forbrugeraftaleloven, nærmere betegnet “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2, jf. § 9 stk. 2 nr. 2a.” Det betyder, at der på Nordic Compassions digitale produkter ikke er returret, men at du som køber stadig har to års reklamationsret i følge købeloven
Ved køb af online-produkter fraskriver du dig derved de normale 14 dages returret. Produktet betragtes som taget i brug, når du har gennemført betalingen og dermed har adgang til det pågældende kursus, online workshop eller lignende.
Ved køb af digitale produkter – herunder et abonnement – giver du dit samtykke til, at de 14 dages fortrydelsesret bortfalder. Det betyder at fortrydelsesretten bortfalder, så snart betalingen er godkendt. Dette gælder alle digitale produkter (lydkurser, videokurser, e-bøger, web-seminarer mv.).

Rettigheder og brugsaftale

Alle rettigheder til kurser (online eller live), foredrag og online-produkter, tekster og billeder tilhører Nordic Compassion.
Ved køb opnås én licens pr. købte produkt.
Alle produkter er omfattet af loven om ophavsret. De er skrevet, layoutet, produceret og distribueret af Nordic Compassion eller af samarbejdspartnere. Alle online-produkter er personlige og må derfor ikke sælges, udlånes, gives væk eller på anden måde distribueres uden forudgående skriftlig aftale med Nordic Compassion. Det samme gælder til brug i undervisning af nogen art eller form: kun efter forudgående skriftlig aftale og med tydelige referencer må du benytte udvalgte dele af materialet. Det samme gælder for information og materiale, der udleveres som del af en kursusdag eller lignende.

Priser og gebyrer

Alle priser er i danske kroner og er inkl. moms. Hvor prisen udbydes ex moms vil det fremgå tydeligt.
Der er ingen betalingsgebyrer pålagt fra vores side.

Kurser, workshops, foredrag og events mv.

I tilfælde af afmelding efter tilmelding er foretaget:
Ved afmelding inden 4 uger før kursusstart, kan du få pengene retur, fratrukket et gebyr på kr. 500,00.
Ved mindre end 4 uger til afholdelse gives der ingen refusion. Dog er du er for det meste velkommen til at overdrage din plads til en anden. Kontakt os inden, såfremt du ønsker at gøre det. Når du har fået vores accept, skal vi have oplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail-adresse) på den der overtager din plads. Forbehold tages dog for kurser, der arrangeres i samarbejde med andre, hvor der i givet fald under pågældende kursus’ kursusbeskrivelse er tydeliggjort andre afmeldingsbetingelser.

Abonnement/abonnementer

For abonnementer gælder, at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver kommende abonnementsperiode.

Opsigelse og/eller ændring af abonnement/er

Du kan altid opsige eller ændre dit abonnement, og du vil fortsat have adgang til online-materiale indtil din allerede betalte abonnementsperiode udløber.
Du kan ændre og afmelde dit abonnement på to måder:
1. Du kan ændre din abonnementsperioden ved at logge ind og ændre den under menu-punktet ’min konto’.
2. Du kan kontakte os pr. mail til helle@nordic-compassion.dk og bede om at vi stopper abonnementet. Du skal pr. mail opsige dit abonnement seneste 5 hverdage før den næstkommende betaling. Du kan altid under menu-punktet ’min konto’ se, hvornår din næstkommende betaling er.
Særligt for abonnementer på medlemssiden ‘Klub Compassion’ tilbyder Nordic Compassion i perioder en fortrydelsesret i de første 14 dage af dit abonnement. Dette vil i givet fald fremgå af salgssiden. Ønsker du at fortryde dit medlemsskab og at få en allerede betalt abonnementspris tilbageført, skal du inden for nævnte 14-dages-periode sende en mail til helle@nordic-compassion.dk og oplyse at du ønsker at benytte din fortrydelsesret. Den her nævnte fortrydelsesret gælder udelukkende for medlemssiden ’Klub Compassion.

Betalingskort – ændring af

Ønsker du under medlemssiden ’Robust med Compassion’ at ændre dit registrerede betalingskort, kan dette gøres via ’min konto’, når ud er logget ind på medlemssiden.
Vi gør opmærksom på, at vi ikke har adgang til og derfor ikke gemmer dine betalingskortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre.

Returret for fysiske produkter

Der ydes 14 dages returret i henhold til købeloven. Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, og under forudsætning af at du returnerer varen i uåbnet og ubrugt stand, så kontakt os pr. mail til helle@nordic-compassion.dk og du vil få pengene tilbage.
Bemærk: Ved køb af digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikket, bortfalder de 14 dages fortrydelsesret.

Aflysning

Vi forbeholder os ret til at aflyse workshops, kurser, foredrag og events ved sygdom, eller andre uforudsete hændelser. Det vil i tilfælde af aflysning være muligt at du tilbydes et andet tilsvarende kursus (hvor din allerede betalte kursuspris kan modsvares), alternativt at du får pengene retur.
Ved aflysning af undervisningsdage i virksomheder og lignende, tilbydes en ny dato indenfor 6 måneder efter den oprindeligt aftalte dag. Nærmere bestemmelser påtegnes den individuelle kontrakt, der i hvert enkelt tilfælde skrives.
Individuelle sessioner:
Sessioner bestilt og forudbetalt skal bruges indenfor 6 måneder fra købstidspunktet. Derefter bortfalder muligheden for at bruge sessionerne. Aftalte sessioner skal afmeldes pr. mail senest 24 timer inden aftalt tid, ellers falder der betaling for sessionen som var den gennemført.

Kurser mv. arrangeret eller medarrangeret af tredjepart

Nordic Compassion udbyder jævnligt kurser, der arrangeres af eller sammen med tredjeparts-arrangører, f.eks. i udlandet. Alt ansvar vedrørende disse kurser hviler hos den eller de eksterne arrangør/er. Nordic Compassion kan derfor ikke holdes ansvarlig for evt. aflysning eller ændringer af kursus. Dette vil altid fremgå af kursusbeskrivelsen.

Ophavsretlig beskyttelse

Alt hvad du køber af Nordic Compassion, herunder al materiale du har adgang til via hjemmesiderne der tilhører Nordic Compassion, og alt, hvad du ser eller læser på disse hjemmesider, er beskyttet af ophavsret, medmindre andet er angivet. Indholdet på hjemmesiderne må ikke bruges eller gengives i nogen form (kopiering, distribuering, offentliggørelse, visning, undervisning mv.) uden skriftligt samtykke fra Nordic Compassion.
Billeder og tekst tilhører Nordic Compassion. Der må ikke bruges eller kopieres tekst og billeder uden skriftlig tilladelse. Enhver uberettiget brug af billeder og tekst kan krænke ophavsretslovgivning og i en krænkelses situation kræves der minimum 3.500,00 kr. pr. billede eller tekstafsnit i erstatning.
Nordic Compassion er ikke ansvarlig for, og påtager sig ikke erstatningspligt for skader eller virus, der inficerer computerudstyr eller anden ejendom som følge af brugen af denne hjemmeside. Det samme er gældende for eventuelle downloads af tekster, billeder, materiale, data, video eller lyd fra hjemmesiderne tilhørende Nordic Compassion og tilhørende websider, f.eks. Klubcompassion.dk

Ansvarsfraskrivelse

Alt mit materiale, herunder al information i kurser, alle øvelser, lydfiler og indsigter delt via video, på skrift eller i lydfiler, skal betragtes som en inspiration, der stilles til rådighed uden nogen former for garanti overfor brugerne af materialet.

Som bruger er du selv ansvarlig for at tage kontakt til læge, psykolog eller psykiater såfremt du har behov for terapi, eller anden form for relevant behandling. Er du allerede i et behandlingsforløb går jeg ud fra at du er i dialog med din behandler om hvordan compassion-strategierne passer til din situation. 

Kontaktinformation: Tlf.: 30257548 | email: helle@nordic-compassion.dk