Det originale
Mindful Self-Compassion (MSC)-kursus

Læs alt om indhold og udbytte her

Hvad er Mindful Self-Compassion (MSC)

MSC er et evidensbaseret program, der er skabt på baggrund af Dr. Kristin Neff og Dr. Chris Germers forskning. Undervisningen er oplevelsesbaseret, så du får konkrete erfaringer med compassion-strategierne. Du lærer at rette strategierne til, så du efterfølgende kan bruge dem i hverdagssituationer.


Tag MSC online, fysisk eller som Intensive

Jeg udbyder kurset i online format, med fysisk fremmøde og som 'Intensive' over 4 dage. Se kommende kurser her

Fysisk fremmøde

Næste hold på VIA University College, Campus Nord, starter tirsdag d. 22. okt, 2024

Pris: kr. 5400,- + moms (ialt kr. 6750)

Online kursus

29. januar, 2025 over 9 onsdage aftener kl 19 - 21.30
(een gang er tre timer)

Pris: kr. 4900,- + moms (ialt kr. 6125)

MSC Intensive

Næste 5 dages intensiv er under forberedelse til foråret 2025


Indholdet er det samme som på 9 ugers kurser, men formatet er over 5 dage og derfor hedder det et 'intensive'. For dig der godt kan lide at fordybe dig og komme væk fra dagligdagen samtidig.


Undervisning er på engelsk.

Hvem er MSC-kurset for?

Empati træt

Mindful Self-compassion-kurset (MSC-kurset) er for dig, der ønsker større indre styrke, mere robusthed og overskud - og dig der ønsker at undgå udmattelse, belastningsreaktioner og stress. Både som privatperson og som professionel.

Og for dig, der arbejder med undervisning, behandling, støtte eller udvikling af andre, og som gerne vil undgå empati-udmattelse, så du kan fastholde dit fokus på din faglighed og blive endnu bedre til at være der for andre.

MSC-kurset er jordnær, konkret og kvalitetssikret træning i at bruge empati, omsorg og støtte med stor respekt for både en selv og for andre.  MSC er evidensbaseret træning af mental sundhed.

Hvorfor Self-Compassion?

Self-compassion er tæt forbundet med en lang række positive psykiske faktorer. En solid mængde forskning peger på, at evnen til Self-compassion giver øget motivation, øget mental sundhed, øget følelsesmæssig robusthed og mentale ressourcer, et stærkere immunforsvar, bedre relationer, og en øget skelneevne i situationer med svære beslutninger samt mindre stress, angst og depression.

compassion

Hvordan foregår det?

Underordnet om formatet er online, fysisk fremmøde eller Intensive er fokus på praktisk erfaring af Self-Compassion gennem konkrete øvelser, reflektioner og guidede meditationer.  Der er korte oplæg fra mig som underviser og diskussion i mindre grupper undervejs.


Kurset har 9 moduler. Online udgaven og den med fysisk fremmøde har derfor 9 møde gange fordelt over 9 uger. Intensive udgaven har alle 9 moduler ud-i-et over 4 intense dage.

Pris fra kr 4900,- + moms


(Pris gælder danske kurser)

Du er velkommen til at spørge mere til kurset. Ring evt. til mig på tlf 30257548

Praktisk om MSC-kurset

Du får struktureret og konkret undervisning og øvelser til at øge din evne til Compassion for både dig selv og andre.

 • 9 moduler
 • Koncentret undervisning der gør compassion konkret og  brugbart 
 • Klar og konkret køreplan for hver uge
 • Gennemprøvet format der er bygget om om øvelser, reflektioner og diskusioner der sikrer konkret brugbart udbytte. Det er ikke teoretisk undervisning.
 • Evidensbaseret undervisning der giver adgang til 'Teacher Training' via Center for MSC i USA, hvor jeg også underviser.
 • Kurset udbydes over 4 dage eller over 9 uger

Indhold i MSC-kurset

 • Få en dybere forståelse for Compassion og Self-Compassion, herunder definitioner, fysiologiske sammenhænge og forskning.
 • Håndtere og mindske selvkritik
 • Motivere dig selv med venlighed i stedet for med kritik
 • Håndtere svære følelser med større lethed og accept
 • Transformere udfordrende relationer – gamle såvel som nye
 • Håndtere empati-udmattelse, når du har en behandlende eller støttende funktion overfor andre
 • Skabe en støttende relation til dig selv - især når du møder modgang
 • Bruge Self-compassion-strategierne direkte i hverdagen
 • Anerkende dig selv på den sunde måde, og glædes over livet

Andre, der har taget
MSC-kurset oplevede

Andre, der har taget  MSC-kurset oplevede

compassion

Anne Marie Beck

Mindfulness underviser


Efter MSC kurset med dig, var jeg sammen med min familie og gode venner, og pludseligt stod det klart for mig, at noget af indholdet i den ellers så tunge rygsæk, var væk. Det havde været en slags djævleuddrivelse med kærlighed og accept! Jeg har fået en fred, som gør jeg stille og roligt føler mig mere tryg, og jeg mærker at jeg er blevet stærkere og tydeligere i mit NEJ TAK.

Nordic Compassion

Tina Storm Khwaja

Speciallæge


Som læger har vi jo altid fokus på at støtte og lindre ubehag, det er jo vores arbejde og derfor er compassion jo i det  vi gør hver dag. Men efter MSC-kurset er jeg blevet bedre til at bruge det aktivt i alle situationer, især der hvor jeg selv bliver udfordret. Jeg kan fx bedre rumme de svære situationer og følelser i patienter der reagerer voldsomt, og står bare bedre fast i mig selv.

Jeg tog egentlig kurset efter min fars død, hvor jeg havde brug for noget til at perspektivere min egen historie, og jeg er også markant bedre til at rumme negative aspekter i mit eget liv nu.

Jeg var især overrasket over hvor effektivt det var ift. at mindske selvkritik. Derfor har jeg bestemt mig for at tage en terapeutisk videreuddannelse i Compassion, fordi det er relevant i mit arbejde.
Arbejdsmæssigt giver det bare en kæmpe forskel at træne opmærksomhed på hvad der sker i andre helt bevidst, det er jo udgangspunktet for alt mit arbejde som læge.

Hvornår starter vi?

Fysisk fremmøde

Næste hold på VIA University College, Campus Nord, starter tirsdag d. 22. okt, 2024

Pris: kr. 5400,- + moms (ialt kr. 6750)

Online kursus

1. maj  2024, over 9 onsdage aftener kl 19 - 21.30
(een gang er tre timer)

Pris: kr. 4900,- + moms (ialt kr. 6125)

MSC Intensive

Næste 5 dages intensiv er under forberedelse til foråret 2025


Indholdet er det samme som på 9 ugers kurser, men formatet er over 5 dage og derfor hedder det et 'intensive'. For dig der godt kan lide at fordybe dig og komme væk fra dagligdagen samtidig.


Undervisning er på engelsk.

Indhold
9 moduler


 • Modul 1: Opdag Compassion og Self-Compassion.
 • Modul 2: Mindfulness og Compassion.
 • Modul 3: At praktisere kærlig venlighed
 • Modul 4: Din indre medfølende stemme.
 • Modul 5: Lev med dybde.
 • Modul 6: Retræte: fordybelse (4 timer)
 • Modul 7: At møde svære følelser
 • Modul 8: At møde udfordrende relationer.
 • Modul 9: At sige JA til dit liv.

Hvordan foregår
undervisningen?


Undervisningen  er oplevelsesbaseret og en blanding af korte introduktioner til emner, øvelser, reflektions-øvelser, diskussion i mindre grupper og i hele gruppen. Det er ikke et teoretisk fokus, hvilket gør kurset meget levende og brugbart fra modul 1.

compassion kursus
Self-Compassion online

Jeg er garant for en 100% fokuseret, tryg og brugbar undervisning. Det er en gennemtestet undervisningsprogram, lavet af Center for MSC i USA, som jeg har undervist for i 6 år.

Er MSC-kurset for private eller for professionelle?


Begge dele! De åbne kurser er åbne for både dig, der er med fordi du privat gerne vil lære at bruge Compassion-strategier, og for dig, der har ønske om at integrere strategierne i din professionelle hverdag.

Kurset er stramt struktureret og fokus er hele tiden 100% på teknikker, redskaber og konkrete indsigter. Undervisningen er oplevelses-baseret, snarere end teoretisk. Derfor er fokus på konkret oplevelser af de enkelte redskaber der præsenteres, og den kontekst du vil bruge dem i efterfølgende er derfor ikke omdrejningspunktet. Brugbarhed af Self-Compassion for dig som menneske er omdrejningspunktet. 


Som fagperson vil det være enkelt for dig at implentere tilgangene i den faglige hverdag du er i.

Har du som professionel mere et ønske om at få Compassion-strategier sat ind i jeres faglige hverdag som kollegagruppe, så anbefaler jeg at I booker mig til en temadag.

selfcompassion kursus

Hvad er forskellen på 'Online MSC-kurset' 

og på 'Mindful Self-Compassion (MSC)-kurset'?

Hvad er forskellen på 'Online MSC-kurset' og på 'Mindful Self-Compassion (MSC)-kurset'?

Pointerne, indsigterne og øvelserne er de samme i alle udgaver af MSC-kurset. Det er hver gang det evidensbaserede fulde Mindful Self-Compassion-program, der er skabt af Dr. Kristin Neff og Dr. Chris Germers forskning.

Online MSC-formatet har lidt færre undervisningstimer, og til gengæld mere ekstra materiale tilgængeligt online. Jeg har undervist i det her format de seneste seks år på internationale kurser arrangeret af Center for MSC i USA, og har været med til løbende at tilrette det til optimal udbytte for alle online.

Almindeligt MSC-format med fysisk fremmøde. Det originale format hvor vi mødes. Undervisningen er et miks af korte oplæg, øvelser, reflektioner og diskussioner i store og små grupper. Jeg tilbyder det her format over 9 uger arrangeret af VIA Univeristy College i Aarhus, og desuden jævnligt som MSC-Intensive hvor hele kurset gennemgåes over 4,5 dage.

Andre, der har taget
MSC-kurset oplevede

Andre, der har taget MSC-kurset oplevede

compassion

Pia Skov Jørgensen

Arbejder med sårbare unge


Efter en længere sygemelding kom jeg på MSC-kurset, og nu er mit fundament igen stabilt. Sådan som mit liv er lige nu, er der intet jeg ønsker at ændre! Jeg er faktisk overbevist om at det er MSC's skyld. Jeg ved, at jeg har en plads i verden og at jeg - og mit liv - er vigtigt, og bidrager i den større sammenhæng.
compassion

Malene Søbygaard

Projektleder, resilienskonsulent, Odense Kommune


Helle er en utroligt nærværende, kompetent, skarp og meget menneskelig formidler af Self-Compassion. Jeg slappede med det samme af i hendes selskab, hvilket gjorde både min læring, min indlevelse og dét at træne øvelserne nemmere. Med et arbejdsmarked hvor nulfejl, effektivisering og omstillingsparathed drøner derudad med 200 km i timen, er de værktøjer og den viden Helle leverer, det, som gør det muligt at passe på sig selv i arbejdsdagen. Den allervigtigste ressource vi har. Jeg anbefaler absolut Helles compassion kurser.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er forskellen på 'Online MSC-kurset' og på 'Mindful Self-Compassion (MSC)-kurset'?

Skal jeg fortælle noget om min private situation, eller mine klienters?

Absolut nej! Kurset er intensiv undervisning i en masse måder at øge Self-Compassion på. Vi har ikke tid til at gå ind i alle deltageres historier og hverdags-situationer. Jeg kan love dig, at alle får mest ud af, at vi fokuserer vores tid sammen på strategierne i Compassion og Self-Compassion og ikke på din eller de andre deltageres livssituationer.

... og ja, jeg er super nysgerrig på hvad der sker i dit liv der gør Self-Compassion relevant. Jeg inviterer dig også til at dele det med mig inden vi starter. Men det er ikke et fokus i undervisningen, og som sagt ikke noget der er tid til at vi går ind i.

Jeg vil gerne have en EAN faktura. Hvad gør jeg?

Skriv til mig med alle relevante oplysninger. Send en mail på helle@nordic-compassion.dk og giv mig info om:
a. Navn på deltager(e)
b. Institutionsnavn og adresse 
c. EAN nummer
d. reference nummer eller initialer
e. email på den bogholder eller leder der skal godkende betalingen
f. din email, som al kursusinfo skal gå til
Når jeg har al info og har sendt EAN fakturaen afsted, så får du en bekræftelse på deltagelse

Hvad er forskellen på online MSC-kurset og det med fysisk fremmøde?

Alle hovedpointer og øvelser og indsigter er de samme i begge udgaver af kurset.

Online MSC kurset er lidt kortere, der er et par øvelser vi ikke kan lave online, og så får du ikke et trykt kompendie udleveret. Du kan printe kompendiet selv.

Der er generelt lidt mere tid til reflektion og diskussion i udgaven hvor vi mødes fysisk. Da det er afgørende for hvordan du integrerer værktøjerne, er det min personlige favorit - at vi mødes fysisk.
 
Alle mine MSC kurser er adgangsgivende til MSC Teacher Trainingen, hvis du er interesseret i det senere.

 Jeg anbefaler at du vælger den form der passer dig bedst, og hvor du kan være med til alle undervisningsgangene - hvis muligt. At træne Self-Compassion er ikke bare en kognitiv færdighed vi kan lære som vi kan læse en bog. Derfor er de timer vi har sammen på kurset afgørende. Her  kan vi nemlig udforske øvelser og tilrette dem ift. dit temperament, livssituation, indre reaktioner (følelser, tanker, stemninger mm), dine generelle preferencer mm.

 Min vigtigste opgave som MSC underviser er at guide dig til at finde essensen af Self-Compassion, så du kan rette alt det vi laver på kurset til så det støtter dig optimalt.

Hvordan foregår undervisningen?

Vi starter hver gang med en kort guidet meditation. Så er der introduktion til dagens tema, og så laver vi øvelser som vi arbejder med, diskuterer og nuancerer.
 
Tiden bliver primært brugt på øvelser og på, hvordan de nye indsigter og strategier kan bruges af dig i din hverdag. Det er altså ikke et teoretisk kursus, men et meget praksis-anlagt kursus.

Vi bruger tid på at diskutere og nuancere hver øvelse, så du kan tilpasse den til dig og din situation. Du skal ikke passe til den, det er den der skal passe til dig!

Hvordan forbereder jeg mig inden vi starter?

Det behøver du ikke. Jeg skal nok fortælle dig alt, hvad du får brug for at vide undervejs. Der er ingen teoretiske begreber som du skal læse eller forstå for at få udbytte af kurset. Fokus er på de oplevelser og de konkrete erfaringer du får på hvert af modulerne, sådan at du kan bruge det du lærer med det samme og fremover i din hverdag.

Er det terapi?

 Nej. MSC -kurset kan have en terapeutisk effekt, men det er ikke terapi. Det betyder fx. at vi ikke kommer til at gå ind i hver deltagers aktuelle situation eller historie. Det er der simpelthen ikke tid til.
Det betyder også, at hvis der er følelser, steminger eller tanker der dukker op som er forbundet med noget svært i din fortid, så er fokus i Self-Compassion at tage vare på dig i det enkelte øjeblik hvor du er lige nu. Det er altså ikke at gå tilbage i situationen der skete dengang. Snarere at støtte dig selv i nuet, når noget ubehageligt dukker op.

Derfor siger man at Self-Compassion er som at 'gen-forældre' sig selv. Vi begynder at relatere med støtte og varme til os selv, når vi oplever noget ubehagelige. Ligemeget om det ubehag er i nuet eller opstod oprindeligt i vores fortid. At kunne støtte dig selv lige nu, er fokus i Self-Compassion.

Er du i en akut svær situation anbefaler jeg at du tager fat i en terapeut. MSC-kurset kan stadig være relevant for dig, men du vil højest sandsynligt have brug for en ekstra hjælpende hånd ved siden af kurset for at integrere mest muligt.

Er du i tvivl om MSC kurset er for dig lige nu, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Er der noget du mangler svar på? Send mig en mail på helle @ nordic-compassion.dk

Er du i tvivl om hvordan du eller din arbejdsplads kommer bedst igang med Compassion

- så ring eller skriv gerne til mig:

Venlig hilsen
Helle Laursen, grundlægger af Nordic Compassion

compassion øvelser

Nordic Compassion

Kontaktinformation: Tlf.: 30257548 | email: helle@nordic-compassion.dk