Hør hvad mine kunder siger, efter temadage om compassion i deres organisation

Herning Kommune,
Afdelingen for Sundhed og Ældre

“Compassion bliver nu brugt til at tage de svære samtaler med vores personale. Det er en måde at tale om udfordringer med personalet på, og et super alternativ til at tale om en sygemelding som første løsning”

I november 2021 afholdt Helle en hel dags workshop om Compassion, Self-Compassion og empati for alle plejecenterledere i Sundhed og Ældre i Herning Kommune.

Gitte Rasmussen, som er chef for enheden, havde arrangeret workshoppen efter at have været til et af Helles kortere oplæg i anden sammenhæng.

Gitte fortæller, at det var en stresset tid for plejecenterlederne. Alle havde været meget på. Centrene havde haft rekrutteringsudfordringer, og der var mange stresssygemeldinger. Løsningen bestod ofte i at sende medarbejdere afsted til psykolog og coach.
 
Det var forventningen, at workshoppen skulle give lederne værktøjer til at tage vare på sig selv og de ansatte, før hjælp udefra blev nødvendigt og derved forsøge at forebygge sygemeldinger og generelt højne trivslen.

“Det var en spændende dag i helt nyt land for os. Den måde, Helle underviser på, gav en dejlig vekslende dag. Vi gik derfra med en masse energi og var ikke trætte i hovedet, som vi ellers ofte har været efter en workshop. Vores forventninger blev indfriet, og der bliver i dag ofte refereret til Compassion redskaberne i vores arbejde.”

Gitte fortæller, at Compassion har givet dem et nyt fælles sprog til at italesætte udfordringer. Et sprog, som de ofte tidligere har manglet. Det har også betydet, at udfordringer efter workshoppen har kunnet imødekommes på mere konstruktive måder.

“Vi bruger det til at italesætte, når vi står i svære situationer. Nu ved vi, hvordan vi sammen kan tale om det svære fremfor blot af at affærdige det med et ‘ja det er svært - du må hellere gå hjem og sygemelde dig’”

Det er planlagt at dagen her følges op af yderligere to hele temadage for alle ledere og mellemledere på plejecentrene i efteråret 2022.

Herning Kommune bruger compassion

Skal jeg introducere din arbejdsplads og dit team for compassion?

Skriv til mig her, så aftaler vi 15 min. til en uforpligtende snak.

Helle Laursen

Er du i tvivl om hvordan du eller din arbejdsplads kommer bedst igang med Compassion

- så ring eller skriv gerne til mig:

3025 7548

helle@nordic-compassion.dk

Venlig hilsen
Helle Laursen, grundlægger af Nordic Compassion

Nordic Compassion

Tlf.: 3025 7548
helle@nordic-compassion.dk
Cvr-nr.: 30761197

Kontaktinformation: Tlf.: 30257548 | email: helle@nordic-compassion.dk