​Forebyg empati-udmattelse med Self-Compassion

​Sæt dig selv til side på den sunde måde, når du arbejder med mennesker

​Self-Compassion øger langtidsholdbart dine emotionelle kompetencer, og forebygger udmattelse, forråelse og relations-træthed. Så kan vi sætte os selv til side og være der for andre - hver dag. U​den at blive drænet af konstante krav.

empati

Empati-udmattelse for professionelle er reel​, 
og Self-Compassion er en ​konkret løsning!

Der er kommet større fokus på den følelsesmæssige belastning og udmattelse, som personer der arbejder i sundheds- og omsorgssektoren risikerer over tid.

Når vi som professionelle dag efter dag skal forholde os til andres følelser og tanker, er det lettere at blive drænet, udmattet - måske overtid ligefrem udbrændt eller opleve arbejdsrelaterede stress og belastningsreaktioner. Også selvom vi elsker vores arbejde, og er dybt engagerede.

Traditionelt taler vi om egenomsorg som adfærdsmæssige handlinger i vores fritid. Det kan vi supplere med Self-Compassion metoder og strategier, som kan bruges lige i de øjeblikke, som kunne være potentielle kilder til udmattelse.

​​Lad os nuancere empati

Empati er at fornemme en andens verden som den opleves indefra. Det er et fundament i vores møde med andre, som vi skal bruge konkret. Ikke kun for at sikre fagligheden, men også for at sikre en gedigen og stærk kollegagruppe.

Nyere forskning viser at når vi har empati for andre aktiveres den del i hjernen som bearbejder smerte. ​Når vi oplever medfølelse (compassion), ​aktiveres​ den del af hjernen som har med kærlighed og tilhørsforhold at gøre.

​At bruge empati og compassion aktivt er,​ at undgå empatisk udmattelse​.

empati

Self-Compassion er det fundament, der gør det lettere at ​holde helt​ fri

Vil du også gerne  blive endnu bedre til at undgå at arbejdet​ hænger ved, når du har fri?  Du kan  fastholde arbejdsglæde, fastholde dit engagement og ansvarsfølelse og samtidig  lade op til arbejdsudfordringer ved at bruge compassion-strategierne.​

​Compassion er et perfekt supplement

​En af styrkerne i Self-Compassion tilgangene er, at de supplerer rigtig godt ind i det du allerede gør der fungerer.  Du skal med andre ord ikke ændre dig selv, dine omgivelser eller metoder for at få optimal udbytte af compassion.

Du kan bruge dem til dig selv og dem du evt. arbejder med, og når du først kender dem kræver de ikke særskilt tid. ​


​Andre har oplevet


Efter temadagene om compassion, kan jeg lettere passe på mig selv! Jeg inkluderer mig selv i hverdagen ved at anerkende, hvad situationer gør ved mig. ​Husker mig selv på, at det er naturligt jeg også reagerer, det ville enhver anden også gøre. Møde mig selv med varme på lige fod med de mennesker, jeg samarbejder med. Holda op hvor det gør en stor forskel for min energi gennem dagen!

CFD kursus med Helle Laursen

​Helle lavede en temadag om empati-udmattelse hos os, og alle deltagere var fuldt ud tilfredse med dagen!


compassion

Vi har været så heldige at have Helle til at undervise arbejdsmiljørepræsentanter i psykisk arbejdsmiljø. Vi fik alt vi håbede, og lidt mere! De bedste anbefalinger herfra.


​​Jens Gaarsmand Stegger Nielsen, Midt-og Vestjyllands Politi


Tak for kurset og de gode lytte filer. Jeg tog specielt med mig at bruge empati og selvmedfølelse mere bevidst og at lade være med at falde i ’fixe-trang’. Fremover vil jeg have mere fokus på at have mit bevidste sind mere med på job – og i større grad stille nysgerrige spørgsmål til mig selv efter møde med borgeren.

I har været fremragende til at se de problemfelter der har været på arbejdspladsen! Det har i den grad været en øjenåbner for os at have jeres besøg.


​Hostruphus Revisorer, Silkeborg

compassion

Vi har haft et meget konstruktivt samarbejde med Helle omkring psykisk APV undersøgelser, og skabt et koncept der kan bruges i alle afdelinger i regionen. Helle er skarp, dygtig og ved hvad hun taler om. Vi brugte hende både til dialogmøder med medarbejdere og til efteruddannelse af AMR og ledere, og er fuldt ud tilfredse!


​Morten Skivild, afd. chef AOF Midt.

compassion

Når vi vælger en ekstern konsulent til apv'en, så handler det om at løfte nivauet fra hverdagsniveau til et professionelt niveau. Vi forventede, at Helles viden og erfaringer ville kunne give et mere objektivt og reelt billede af arbejdsmiljøet. Vi har skiftet skoleleder, og har nyoprettet og ansat en pædagogisk afdelingsleder, og derfor gav det god mening at se på udviklingen siden sidste undersøgelse for tre år siden. Vi var nysgerrige på, om de iværksatte tiltag har haft den forventede effekt.
Overdragelsesmødet var godt og relevant. Helle fik tydeliggjort, hvor vi er godt på vej, og hvor der er brug for yderlige tiltag og handlinger. På mødet fik vi flere gode ideer til handleplanen.
Alt i alt har det været en meget positiv oplevelse, og vi forventer at inddrage Helle igen i fremtidige apv'er.


​Christian Weile, Kornmod Realskole

​Ring til mig