​Forebyg empati-udmattelse med Self-Compassion

​​Lad os nuancere empati

Empati er at fornemme en andens verden som den opleves indefra. Nyere forskning viser at det aktivere de samme følelser i vores hjerner, som det dem vi har empati for, oplever. ​

Når vi har empati for andre aktiveres den del i hjernen som bearbejder smerte, hvorved vi selv kommer til at opleve smerte. Når vi oplever medfølelse (compassion), er det derimod den del af hjernen som aktiveres, som har med kærlighed og tilhørsforhold at gøre.

Dette betyder helt konkret, at vi aktivt selv kan lære at undgå empatisk udmattelse, og i stedet skaber tryghed og forbundethed til os selv og andre. Jeg kalder det at sætte dig selv til side på den sunde måde.

empati

Empati-udmattelse for professionelle er et reelt problem,
og Self-Compassion er en løsning!

Der er efterhånden kommet større fokus på den følelsesmæssige belastning og udmattelse, som personer der arbejder i sundheds- og omsorgssektoren risikerer over tid.

Når vi som professionelle dag efter dag skal forholde os til andres følelser og tanker, er det lettere at blive drænet, udmattet - måske overtid ligefrem udbrændt eller opleve arbejdsrelaterede stress og belastningsreaktioner. Også selvom vi elsker vores arbejde.

Traditionelt taler vi om egenomsorg som adfærdsmæssige handlinger i vores fritid. For eksempel at holde fri, og lade op med velvære, sport eller venner. Det kan vi supplere med Self-Compassion metoder og strategier, som kan bruges lige i de øjeblikke, som kunne være potentielle kilder til udmattelse.

​Sæt dig selv til side på den sunde måde, når du arbejder med mennesker

​Self-Compassion øger emotionelle kompetencer, og gør det lettere at tage vare på vores egen følelsesmæssige tilstand. Så kan vi sætte os selv til side og være der for andre - uden at blive drænet på sigt.

Arbejd med mennesker

​Temadage for jer der arbejder i relationer

  • Skaber tillid og møder andre med medfølelse og forståelse
  • ​Navigerer i potentielt svære eller følelsesladede situationer
  • ​Rummer både sårbarheder og styrker i os selv og andre, for at hver enkelts ​ faglighed kan udfoldes til dets bedste potentiale
Relationstræt

Self-Compassion gør det lettere
at lade op når du har fri

Vil du også gerne  blive endnu bedre til at undgå at rumsterer i dig eller hænger ved, når du har fri?  Du kan  fastholde arbejdsglæde og lade op til arbejdsudfordringer ved at bruge compassion-strategierne.​

Lad op når du har fri

Vi har været så heldige at have Helle til at undervise arbejdsmiljørepræsentanter i psykisk arbejdsmiljø. Vi fik alt vi håbede, og lidt mere! De bedste anbefalinger herfra.


​​Jens Gaarsmand Stegger Nielsen, Midt-og Vestjyllands Politi

I har været fremragende til at se de problemfelter der har været på arbejdspladsen! Det har i den grad været en øjenåbner for os at have jeres besøg.


​Hostruphus Revisorer, Silkeborg

Vi har haft et meget konstruktivt samarbejde med Helle omkring psykisk APV undersøgelser, og skabt et koncept der kan bruges i alle afdelinger i regionen. Helle er skarp, dygtig og ved hvad hun taler om. Vi brugte hende både til dialogmøder med medarbejdere og til efteruddannelse af AMR og ledere, og er fuldt ud tilfredse!


​Morten Skivild, afd. chef AOF Midt.

Når vi vælger en ekstern konsulent til apv'en, så handler det om at løfte nivauet fra hverdagsniveau til et professionelt niveau. Vi forventede, at Helles viden og erfaringer ville kunne give et mere objektivt og reelt billede af arbejdsmiljøet. Vi har skiftet skoleleder, og har nyoprettet og ansat en pædagogisk afdelingsleder, og derfor gav det god mening at se på udviklingen siden sidste undersøgelse for tre år siden. Vi var nysgerrige på, om de iværksatte tiltag har haft den forventede effekt.
Overdragelsesmødet var godt og relevant. Helle fik tydeliggjort, hvor vi er godt på vej, og hvor der er brug for yderlige tiltag og handlinger. På mødet fik vi flere gode ideer til handleplanen.
Alt i alt har det været en meget positiv oplevelse, og vi forventer at inddrage Helle igen i fremtidige apv'er.


​Christian Weile, Kornmod Realskole

Evnen til empati

"Gennem flere år har jeg hjulpet virksomheder med psykisk arbejdsmiljø. Især de følelsesmæssige krav har vakt min interesse, da de har en direkte sammenhæng til postentiel stress-sygemeldinger.


For at kunne håndtere at arbejde i relationer dag efter dag, kræver det at vi ved hvordan vi bedst bruger empati. Empati kan dræne os, eller det kan være en kilde til energi. Forskellen er afgørende.
 

Evnen til empati bliver større jo mere du kan inkludere dig selv i cirklen af dem du møder med medfølelse. Jo stærkere du står selv, jo mere kan du gi' til andre"


Helle Laursen

​Ring til mig