Audio-kursus i gør-det-selv-tempo

Self-Compassion for professionelle

Stå stærkt i relationer og undgå omsorgstræthed

Næste online hold starter tirsdag d. 28. maj

Online kursets 6 moduler løber fra 28. maj  - 2. juli
(Når et modul er frigivet kan du se det igen og igen)

Navigerer du ofte i andres problemer, udfordringer og sårbarheder? 

Arbejder du i et omsorgsfag eller har du en hjælper funktion for andre?

Vil du undgå at omsorgstræthed kompromitterer din faglighed, din energi eller dit fokus?

Svarer du JA til et af de spørgsmål, så er du i et helt unikt pres. Et pres der er en naturlig del af dine arbejdsopgaver og din faglighed.

Omsorgstræthed er hverken en svaghed eller manglende faglighed. Det er et naturligt tegn på at du over tid har skullet være empatisk, og at det begynder at dræne dig.

Self-Compassion for sundhedsprofessionelle

Kurset viser hvordan du mindsker den omsorgstræthed der opstår, når du dag efter dag skal håndtere andres problemer som et udgangspunkt for din faglighed.

Evidensbaseret kursus med praktisk træning

Hvem har udbytte af kurset?

Dig der er professionel og arbejder med mennesker i, fx i sundhedsområdet, i social- og undervisningsbrancherne. Det er også for dig der som privatperson har en hjælper rolle, fx som pårørende.

Hvad kan du forvente?

 • Kend forskel på empati og compassion, og hvorfor den forskel er altafgørende for dig der skal bibeholde energi og fokus, selv i en hverdag med komplekse opgaver og relationer
 • Få praktisk træning i at støtte dig selv under pres
 • Opbyg dine mentale og følelsesmæssige ressourcer, så du lettere kan navigere i egne og andres sårbarheder og styrker.
 • Lær konkrete øvelser, reflektioner og værktøjer der lynhurtigt kan omsætte til praksis.

Kurset er evidensbaseret og med praktisk træning der er brugbar fra dag 1.

Self Compassion professionelle

Pris inkl moms er kr. 5750,-

Du er i farezonen for omsorgstræthed
hvis du oplever nogle af disse tegn:


 • Kort luntet eller irriteret (måske blot derhjemme)
 • Træt eller svært ved at sove
 • Følelsesløs eller følelsesmæssig udmattet
 • Bebrejder dig selv, fx. når du ikke kan hjælpe så godt som du håbede, eller når samtalen måske kunne have været mere konstruktiv
 • Trækker dig socialt fordi du ikke orker andre mennesker
 • Samvittighedskvaler, evt. øget brug af undgåelses strategier
 • Distancerer dig selv fysisk eller følelsesmæssigt fra dem du skal hjælpe
 • Dårligere ydeevne og dårligere præstation
 • Tager skyklapper på i nogle situationer, for at kunne holde til hverdagen

Self-Compassion gør en forskel fordi

 • Du kan bruge alle kursets værktøjer midt i din (arbejds)hverdag. Når du kender dem skal du ikke bruge særskilt tid til det.
 • 'Self-Compassion for sundhedsprofessionelle' er evidensbaseret  og skabt af Center for MSC i USA. Kurset bruges på sygehuse i USA.
 • Fokus er praktisk træning i Self-Compassion. Intet andet. Det opbygger dine indre ressourcer og kan bruges i alle situationer. 
 • Øvelserne er meget konkrete og kan bruges med stor effekt fra MODUL 1 - og lige midt i den hverdag du står i.
 • Self-Compassion øger dine relationelle styrker og dine personlige ressourcer, så du kan stå ved dig selv midt i en udfordrende hverdag. Det adresserer ikke systemiske eller specifikt personlige faktorer.
Self-Compassion sundhedsprofessionelle

"Self-Compassion er at få flere mentale og følelsesmæssige ressourcer.
Som at tage iltmasken på dig selv, så du kan blive ved at hjælpe andre"

Kurset består af to spor

Selvstudie

Jeg er med på sidelinien,
og svarer på spørgsmål

Du får adgang til materialet som selvstudie ved tilmelding. Modulerne frigives over 6 uger. Du har adgang til MODUL 1 og BONUS MODULERNE med det samme. Alt materialet kan downloades.

Efter de 6 uger sender jeg dig en mail hvor du kan skrive tilbage med spørgsmål til almaterialet. Jeg er ikke tilrådighed for personlig støtte undervejs, men alle spørgsmål og svar lægges ind på platformen (i anonymiseret udgave, selvfølgelig).

Her er planen for de 6 moduler i

Self-Compassion for professionelleAdgang til kursusplatformen

Så snart du har tilmeldt dig, får du adgang til
kursets arbejdsbog, samt til MODUL 1


De efterfølgende moduler frigives på disse tirsdage:
MODUL 2: Tirsdag d.  4. juni
MODUL 3: Tirsdag d.  11. juni
MODUL 4: tirsdag d. 18. juni
MODUL 5: Tirsdag d. 25. juni

MODUL 6: Tirsdag d. 2. juli

MODUL 1: Hvad er Self-Compassion

På MODUL 1 laver vi selve fundamentet for at du kommer bedst i gang med Self-Compassion.
Du får den viden der skal til for at kunne genkende og bruge Self-Compassion med det samme.

 • Forstå hvad er Self-Compassion egentlig - og hvad er det ikke
 • Genkend typiske misforståelser  især i en kontekst for dig der har en hjælper-rolle
 • Kend forsknings fundamentet for kurset, og for Self-Compassion mere generelt
 • Lær det ene enkle perspektiv  og de 2 konkrete øvelser, der sikrer at du lynhurtigt er i gang med Self-Compassion

Du har adgang til MODUL 1 så snart du tilmelder dig kurset

MODUL 1 indeholder også dit kompendie der hjælper dig igennem alle  øvelser og refleksioner

Self Compassion professionelle kompendie

MODUL 2: Brug Self-Compassion

På MODUL 2 ser vi på flere nuancer i Self-Compassion. Fx den dybe indvirkning Self-Compassion har på vores nervesystem, hvorfor Self-Compassion også kaldes 'ultimativt mod'. Det kan nemlig (nogle gange) være svært eller udfordrende.

 • Genkend fysiologien i  Self-Compassion
 • Forstå backdraft - forklaringen på at Self-Compassion kan være svært
 • Kend forskel på mindfulness og Self-Compassion
 • 3 konkrete øvelser der sikrer din jordforbindelse til enhver tid, og mindsker akut stress eller overvældethed

MODUL 2 frigives den 4. juni

MODUL 3: Stress, omsorgstræthed og udbrændthed

MODUL 3 handler om omsorgstræthed og relaterede begreber, specifikt for dig der har en hjælper- eller omsorgs-rolle for andre. Vi ser nærmere på den afgørende forskel på empati, Compassion for andre og Self-Compassion.

 • Forstå begreberne omsorgstræthed og empatitræthed, og den helt afgørende forskel på de to
 • Kend forskel på din egen oplevelse af hhv. empati og Compassion for andre
 • Brug sindsro til at få den sunde distance til andres problemer, så du stadig er nærværende og kan gøre en forskel  -  dag efter dag
 • Lær den ene øvelse der kan bruges midt i de sværeste samtaler (eller der hvor du ikke kan undgå at blive påvirket af andre) - og som mindsker stress og omsorgstræthed med det samme

MODUL 3 frigives den 11. juni

MODUL 4: Din indre støttende stemme

På MODUL 4 er fokus på at varme den indre dialog op, bla. ved at mindske selvkritik. Vi konkretiserer Self-Compassion endnu mere, så du kan bruge det til at motivere dig selv til adfærdsændringer.

 • Opdag og brug den indre støttende stemme
 • Mindsk selvkritik og selvbebrejdelse
 • Skab indre tryghed når dit nervesystem bliver aktiveret
 • Motivér til adfærdsændringer med Self-Compassion i stedet for selvkritik

MODUL 4 frigives den 18. juni

MODUL 5: Self-Compassion og den sunde robusthed

MODUL 5 viser dig hvordan du opbygger indre ressourcer, så du helt konkret kan stå stærkere i komplekse krav. Du lærer at mindske svære følelser og navigerer i sårbarhed med Self-Compassion.

 • Opbyg dine indre ressourcer så du kan stå solidt selv når kravene er komplekse og store
 • Brug 3 konkrete og meget brugbare værktøjer til at mindske svære følelser
 • Forstå sammenhæng mellem håndtering af svære følelser, og det at kunne være med egen og andres sårbarhed

MODUL 5 frigives den 25. juni

MODUL 6: Gør det meningsfuldt

MODUL 6 viser dig hvorfor og hvordan dine grundværdier er en af de vigtigste energikilder, og dem der kan sikre at du oplever meningsfuldhed i det du gør.

 • Kend den vigtige forskel på dine værdier og dine mål
 • Find styrke og klarhed ved at have en klar intention hver dag
 • Brug dine personlige værdier til at fastholde fokus på det der er meningsfuldt 
 • Fortsæt med at opbygge indre ressourcer og tilrette Self-Compassion værktøjer til netop din hverdag

MODUL 6 frigives den 2. juli

BONUS MODUL: Sindsro

BONUSMODUL 1: Du lærer at genkende og komme tilbage til sindsro - som er evnen til at stå midt i en krævende hverdag og bibeholde klarhed og overblik.

 • Forstå sindsro som at være lidt som et egetræ ... på en gang stabil, fleksibel i vinden og ikke til at vælte
 • Forstå hvorfor sindsro er det modsatte af undgåelse og distancering, og er tæt forbundet med evnen til at kunne fastholde en god konstruktiv kontakt til både dig selv og andre
 • Brug sindsro til at genfinde indre ro igen og igen

Bonus modulet kan du downloade (som alt andet materiale) og arbejde igennem selv i dit eget tempo

BONUS MODUL: Moralsk stress

BONUSMODUL 2:  Moralsk stress er når arbejdsmæssige vilkår, rammer eller ressourcer ikke står mål med det faglige niveau du gerne vil stå for.

 • Forstå moralsk stress som en kilde til (kronisk) dårlig samvittighed
 • Forstå hvorfor moralsk stress kan være ødelæggende
 • Se sammenhænge mellem Self-Compassion , empatisk træthed og moralsk stress

Bonus modulet kan du downloade (som alt andet materiale) og arbejde igennem selv i dit eget tempo

Adgang til materialet og tryghed

 • Alle øvelser finder du som separate lydfiler som du let kan have med på din telefon
 • Alle moduler er parate til dig, så du kan komme i gang med det samme
 • Alt materialet fra hvert modul kan downloades og genhøres let og enket. Hvert modul kommer som een sammenhængende lydfil, samt i kapitler efter emne. Det gør det let at lytte både på farten og let at finde lige de dele du gerne vil arbejde mere med
 • Jeg prioriterer tryghed højt. Du vil aldrig blive bedt om at dele udfordringer du møder eller omtale klienter, borgere eller kolleger. Fokus er træning af Self-Compassion, og ikke den enkeltes hverdag eller udfordringer
 • Efter du har været igennem MODUL 1-6 får du mulighed for at sende spørgsmål til mig. Jeg samler op på alle dine spørgsmål og lægger svarene (i anomyniseret form) ind på kursusplatformen.

Hvorfor skal du lære Self-Compassion af mig?

Hej, jeg er Helle Laursen  - og er den i Danmark har der længst erfaring som underviser i det evidensbaserede Mindful Self-Compassion (MSC) forløb.  Jeg har undervist internationalt for Center for MSC i USA de sidste 6 år, er Teacher Trainer og mentor på alle niveauer af den proces nye undervisere skal igennem.

Jeg har undervist 2000+ i selve Mindful Self-Compassion (MSC) programmet, og er fast underviser på internationale kurser arrangeret af faglige organisationer i både USA, Indien og Kina.

Kort sagt ved jeg hvad jeg taler om. Self-Compassion er mit fokus, og det er konkrete, meget brugbare redskaber jeg formidler. Derfor ved jeg at du kan bruge det fra første dag, og at redskaberne er enkle, effektfulde og lette at tilpasse din (arbejds)hverdag. 

Helle Laursen

Helle Laursen, Cand.mag. fra Aarhus Universitet. Certificeret underviser fra UCSD, Universitet i Californien og Teacher Trainer og supervisor  i Mindful Self-Compassion (MSC)-programmet.

Hvordan foregår kurset?

Selvstudie

 • Du får adgang til kursusplatformen med selvstudie-modul 1, så snart du melder dig til.
 • Tag hele kurset i dit eget tempo. Hver uge frigivet et nyt modul
 • Alt kan downloades som lydfiler
 • Arbejdsbog indeholder de vigtigste pointer samt refleksioner og øvelser.
 • Du har adgang til alt materiale i min. 1 år

Spørg mig

 • Efter de 6 moduler laver jeg en opsamling af spørgsmål og svar der er dukker op for dig og andre der har taget kurset.
 • Alle spørgsmål og svar lægges som en lydfil på kursusplatformen (i anonymiseret form)
 • Jeg står ikke til rådighed for personlig sparring undervejs i kurset, men samler op på de spørgsmål du har efter de 6 uger
Compassion audio kursus

Evidensen bag kurset

Kurset er evidensbaseret, og baseret på nyeste forskning af Dr. Kristin Neff og Dr. Chris Germer. Det bruges idag på hospitaler i USA. Det er skabt specifikt til alle indenfor sundhedsvæsenet som oplever de mange modstridende krav mellem teknologi, dokumentation, tidspres, patients traumer der påvirker kommunikationen, og generel udmattelse - og den faglighed der hele tiden er omdrejningspunktet for hovedopgaven.

Kurset er relevant og brugbart for alle der bestrider funktioner i sundheds-, social- og undervisningsbrancherne.

Indledende forskning  publiceret i 'Journal of Clinical Psychology' af om kurset 'Self-Compassion for sundhedsprofessionelle':

 • Mindskelse af depression, stress, sekundær traumatisering, følelsesmæssig udmattelse og udbrændthed
 • Øgning af Self-Compassion, mindfulness, medfølelse for andre, jobtilfredshed for sundhedsprofessionelle, positive følelser genereret af arbejdet

I modsætning til selvomsorg mere generelt, kan Self-Compassion bruges ind i de situationer der er udfordrende.

Jeg har udvidet indholdet af det evidensbaserede kursus med en masse baggrundsmateriale. Det får du adgang til på en online platform til selvstudie. 

Hvad andre siger om Self-Compassion

Carina Juul

Bestyrelsesmedlem for RIV Region Hovedstaden og Social- og sundhedsassistent i lægepraksis.


“Det er et helt sindssygt vigtigt redskab til at passe på sig selv. Det var en kæmpe øjenåbner”, fortæller Carina.

“Helle snakkede ind i, at det er helt naturligt, at man ‘tager ting med hjem’. At man faktisk er nødt til det. Det er noget, som nogen steder er enormt tabubelagt, og som bliver set som et svaghedstegn i sundhedssystemet, når man ikke kan skille tingene ad og give slip på oplevelser fra arbejdsdagen. Det gav mig en følelse af at være forkert, når jeg ikke bare kunne ‘lukke ned’. Jeg synes, at Compassion lød spændende og som et godt værktøj til at få mere fokus på, hvordan vi passer bedre os selv i omsorgsarbejdet og samtidig kan være noget for andre.”

Om workshoppen fortæller hun, at hendes kollegaer i RIV-gruppen var meget begejstrede. “Evalueringerne har været udelukkende positive”.

Anette Bygum


“Jeg har haft en modstand på self-compassion. Jeg tænkte “Nu skal du bare sidde og have ondt af dig selv og tage dig af dig selv før andre…. men det er jo de andre, vi er der for, vel?''.  
Jeg har aldrig rigtig forstået det med at tage iltmasken på sig selv først. Men da jeg så tog det her kursus, så kunne jeg se, hvor vigtigt det er, at jeg lader mine batterier op. Jeg skal inkludere mig selv i cirklen af dem, jeg vil passe på. Jeg skal give plads til sårbarheden, fordi hvis jeg har adgang til min egen sårbarhed, så sker der noget magisk. Så kan jeg forbinde mig med patienterne, og lige så snart jeg gør det, bliver vores samarbejde meget bedre


“I en travl hverdag i den sundhedsfaglige verden er det vigtigt, at det ikke er for langhåret, men er nemt og konkret"

“Det har givet mig en helt anden måde at være i ro på generelt”, fortæller Jette om forløbet. Det har været til stor inspiration for hende efterfølgende i svære situationer, hvor hun blandt andet har skullet håndtere forråelse blandt en gruppe af kollegaer.

“Tidligere ville jeg have været hårdt ramt, men på baggrund af det, vi har gennemgået på kurset, kunne jeg berolige mig selv på en helt anden måde. Jeg kunne berolige andre og kunne på en ny måde normalisere det, der var svært for grupperne, og være helt anderledes til stede”.

Jakob Søborg Albers

Jakob Søborg Albers

Manuvision-behandler


Compassion-værktøjerne er nogle af de stærkeste jeg har fået på min selvudviklingsrejse. Dét at blive opmærksom på, hvordan jeg taler til mig selv, og det at registre og tillade mine følelser har allerede givet mig rigtig meget.

Udover at jeg bruger Compassion på mig selv, så bruger jeg det også i mine behandlinger og i dialog med klienter. Jeg vil på det varmeste anbefale andre at lære Compassion.

Self Compassion professionelle

Det her får du på kurset

Self-Compassion for professionelle

 • Få praktisk træning i Self-Compassion, som altsammen kan bruges midt i en travl (arbejdshverdag). Det er altså ikke baseret på meditation, men er brugbare værktøjer, der kan bruges lige der hvor du er
 • Forstå vigtige begreber: Definitioner af, og forskning i  empati og Compassion. Samt den vigtige fysiologiske forklaring på hvorfor empati kan dræne dig, selv når din faglighed er meget høj
 • Lær i eget tempo: Adgang til alt materiale som selvstudie. Du får en masse baggrundsmateriale, alle værktøjer og en arbejdsbog  - så du trin-for-trin får alle værktøjer ind under huden.
 • Særligt fokus på empati træthed som en særskilt stressor der er relevant for alle der arbejder i relationsfag
 • Evidensbaseret kursus. En tilrettet udgave af det fulde Mindful Self-Compassion (MSC) kursus, der er afprøvet og løbende efterprøves og justeres. Kurset bruges på flere hospitaler i USA.

Intentionen i kurset
'Self-Compassion for professionelle' viser dig hvordan du mindsker den omsorgstræthed der opstår når du dag efter dag skal håndtere andres problemer, følelser og krav som et udgangspunkt for din faglighed.

Forskellen til det fulde MSC-kursus

Compassion uddannelse

'Self-Compassion for professionelle' er en kortere og mere fokuseret udgave af det fulde Mindful Self-Compassion (MSC) kursus. Fokus er på at bruge Self-Compassion i en travl hverdag hvor andre har brug for dig. Alle værktøjer er specifikt tilpasset en travl hverdag, og kan bruges midt i de komplekse situationer du står i.

Du får her MSC-kurset i en super koncentreret boullionterning. 

Har du allerede taget det fulde MSC-kursus vil du kende de fleste af øvelserne - men ikke alle - og fokus i det her kursus vil give dig flere nye nuancer af velkendte øvelser.

Er det her for alle?

Nej! 

 • Vi fokuserer ikke på netop dine unikke stressorer, ej heller på dine mulige udfordringer. Har du brug for dét, skal du søge faglig supervision eller evt. terapeutisk støtte.
 • Self-Compassion er ikke et quick fix der giver dig personlige ressourcer nok til at kunne klare hvad-som-helst. Det er heller ikke en måde at lægge pres på dig selv, ud over hvad du magter. Du lærer altså ikke at strække dig ud over evne med Self-Compassion. Du får snarere et klarere blik for hvad du kan og hvad du ikke kan stå i.
 • Det er ikke løsningen hvis dine udfordringer primært stammer fra de strukturelle eller systemiske krav du arbejder under. Self-Compassion vil dog gøre det lettere for dig at stå stærkt selv og at (gen)kende dine egne grænser midt i en udfordrende hverdag.
 • Det er ikke hele løsningen for dig der er i et dårligt arbejdsmiljø. Kurset kan lære dig at finde ressourcer indeni dig selv, så du kan bruge din faglighed med større lethed. Det kan selvsagt ikke gøre noget ved de interne forhold der udfordrer arbejdsmiljøet.
 • Du skal være tilpas med at lukke øjnene og se indad og registrere følelser og stemninger i dig selv og din krop. Hvis du  har let ved at blive overvældet af følelser, eller hvis det opleves ubehageligt når du lukker øjnene og kigger indad, så vil du have bedre af et individuelt forløb hos en psykolog. Kurset henvender sig til dig der nogenlunde kan balancerer dig selv følelsesmæssigt, kender dine egne grænser, og er normal fungerende. Du kan have stor glæde af forløbet samtidig med professionel terapi, men det kan ikke blive en erstatning. Kontakt mig gerne hvis du er i tvivl.

Ofte stillede spørgsmål om kurset

Er der noget du mangler svar på? Så send mig en mail her.

Hvordan foregår et online kursus?

Du får adgang til en lukket platform hvor du i dit eget tempo kan gennemgå alle moduler i kurset. Alle moduler er tilgængelige som selvstudie. Hvert modul har en lydfil og evt. tilhørende øvelser (også på lydfiler). Du kan høre dem så mange gange du vil.

Min leder synes ikke det er fagligt relevant - hvad kan jeg sige?

Det er rigtigt at vi ikke har fokus på faglige emner. Kurset vil således ikke direkte gøre din opgaveløsning lettere.  Det vil faglig efteruddannelse kunne bedre.

Kurset er en evidensbaseret og effektiv vej til at øge de indre ressourcer der gør hele forskellen på om din empatiske evne over tid giver dig energi eller kommer til at dræne dig. Self-Compassion er for alle der arbejder med omsorg eller som bruger empati som en del af forudsætningen for at løse hovedopgaven. Når empatien kan dræne os kommer vi til at distancere os enten overfor os selv eller overfor dem vi skal hjælpe. Det første kan over tid lede til stress eller belastning og det andet kan lede til forråelse.

Forskningen i Self-Compassion viser tydelig mindskelse af stress, udbrændthed, og øger de personlige ressourcer som gør at vi over tid kan håndtere og trives i et arbejde hvor vi skal håndtere andres fysiske eller følelsesmæssige smerte, eller hjælpe dem  og møde dem i deres sårbarheder.

Det er optimalt at have viden om empati, Compassion og Self-Compassion som et fælles fundament i en kollegagruppe. Derfor laver jeg gerne temadage hos jer.

Hvad nu hvis jeg ikke er uddannet indenfor sundhed?

Du er hjertelig velkommen alligevel! Kurset er oprindeligt skabt til sundhedsprofessionelle, og er et evidensbaseret forløb lavet specifikt til ansatte i sundhedsvæsenet. Men vi snakker ikke specifikt sundhedsfaglige problemstillinger.

Fokus er på Self-Compassion i en kontekst af en travl arbejdsdag hvor du skal kunne fokusere på andre hele tiden, og bruge din empati og evne til at skabe kontakt for at kunne løse din opgave. Derfor er træningen i det her forløb at kunne bruge Self-Compassion on-the-go imens du er travl med noget andet.
Kurset er også relevant for dig der har en hjælper rolle overfor nogen i dit privat-liv. Det er de samme problematikker og de samme øvelser der er relevante.

Skal jeg fortælle noget om mine patienter eller kolleger?

Nej. Vi har slet ikke tid til at gå ind i den enkelte deltagers konkrete situation. Og de værktøjer vi har fokus på er Self-Compassion. Intet andet. De er ikke afhængige af den specifikke kontekst, og heller ikke af de konkrete ting der måtte være udfordrende for dig (fx. specifikke patienter eller kolleger).

Er det blot endnu et ekstra pres på den enkelte medarbejder?

Nej. Compassion og Self-Compassion er ikke at forvente endnu mere af dig i situationer hvor du i forvejen er presset. Compassion træning er relationstræning og handler om at opbygge ressourcer så du står stærkere. Det er fundamentet for din faglighed, og et vigtigt fundament for dig der afkræves en vis mængde empati i dit arbejde.

Kan jeg beholde materialet ?

Alt materialet til selvstudie kan du downloade og beholde. Det inkluderer arbejdsbog, lydfiler for hvert modul, lydfiler for hver øvelse, samt relevante slides.

Hvordan melder jeg mig til og får jeg adgang til materialet?

Du trykker på den grønne knap og bliver guided via et betalingssystem til selve kurset. Du får derefter praktisk login info over mails og al kommunikation fra mig foregår via mails.

Kan jeg betale med EAN faktura

Ja, du skal skrive til mig med alle relevante oplysninger. Send en mail på helle@nordic-compassion.dk og giv mig info om:
a. Navn på deltager(e)
b. Instiutionsnavn og adresse 
c. EAN nummer
d. reference nummer eller initialer
e. email på den bogholder eller leder der skal godkende betalingen
f. din email, som al kursusinfo skal gå til
Når jeg har al info og har sendt EAN fakturaen afsted, så får du en bekræftelse på deltagelse

Hvor lang tid har jeg adgang til materialet?

Du får adgang med det samme og kan gennemgå alt materialet som selvstudie. Du kan downloade materialet og har adgang til det via online platformen i min. 1 år.

Hvad er forskellen og dette kursus og MSC kurset?

Begge er praktisk træning i Self-Compassion.  På den måde minder de om hinanden. MSC kurset er en bredere og mere generel introduktion til hvordan du bruger Self-Compassion.  Det er også mere kontemplativt og har en del øvelser i et guidet meditativt format.

Dette kortere kursus trækker på den samme forståelse og mange af de samme øvelser som MSC kurset, men forståelsesrammen og fokus er anderledes. Det er mere specifikt om empati og medfølelse og forskellen på de to, samt hvordan du kan bruge Self-Compassion specifikt i de situationer hvor du bliver empatisk påvirket. 


Har du allerede taget det fulde MSC kursus vil du kunne genkende flere af øvelserne - men ikke alle - omend de her leveres i en kortere og mere direkte udgave.

Du kan sagtens tage begge kurser, da de supplerer hinanden. Du vil opleve en høj grad af fordybelse i at genbesøge de dele du allerede kender, og du vil få flere nuancer på brugen af øvelserne

Kan jeg få direkte hjælp fra dig?

Det her er ikke et individuelt forløb og du har ikke adgang til min rådgivning eller til individuelle sessioner hos mig.


Jeg svarer på alle spørgsmål der måtte dukke op undervejs. Efter de 6 moduler samler jeg spørgsmål og svar, og lægger dem på kursusplatformen i en anonymiseret udgave.


Jeg tilbyder i nogle perioder individuelle samtaler, med udgangspunkt i metoden Internal Family System (IFS). Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere information.
 

Omsorgstræthed

 Du kan mindske og forebygge omsorgstræthed med Self-Compassion.
Lad mig vise dig hvordan

Nordic Compassion

Kontaktinformation: Tlf.: 30257548 | email: helle@nordic-compassion.dk