MSC-kurset: Læs alt om indhold og udbytte her

Mindful Self-Compassion (MSC)

MSC er et evidensbaseret program, der er skabt på baggrund af Dr. Kristin Neff og Dr. Chris Germers forskning. Kurset er på 28 timer, og undervisningen er oplevelsesbaseret, så du får konkrete erfaringer med compassion-strategierne. Du lærer at rette strategierne til, så du efterfølgende kan bruge dem midt i dine hverdagssituationer.

compassion

Pia Skov Jørgensen
Arbejder med sårbare unge
Tog MSC-kurset, derefter Medlem i Klub Compassion

"Efter en længere sygemelding kom jeg på MSC kurset... og nu er mit fundament igen stabilt. Som mit liv er lige nu, er der intet jeg ønsker at ændre! Er faktisk overbevist om at det er MSC's 'skyld'. Jeg ved, at jeg har en plads i verden og at jeg - og mit liv - er vigtigt, og bidrager i den større sammenhæng."

Hvem er MSC-kurset for?

Mindful Self-compassion-kurset (MSC-kurset) er for dig, der ønsker større indre styrke, mere robusthed og overskud - og dig der ønsker at undgå udmattelse, belastningsreaktioner og stress. Både som privatperson og som professionel.

Og for dig, der arbejder med undervisning, behandling, støtte eller udvikling af andre, og som gerne vil undgå empati-udmattelse, så du kan fastholde dit fokus på din faglighed og blive endnu bedre til at være der for andre.

MSC-kurset er jordnær, konkret og kvalitetssikret træning i at bruge empati, omsorg og venlighed med stor respekt for både en selv og for andre.  MSC er evidensbaseret træning af mental sundhed.

Indhold MSC kurset

Hvorfor Self-Compassion?

Self-compassion er tæt forbundet med en lang række positive psykiske faktorer. En solid mængde forskning peger på, at evnen til Self-compassion giver øget motivation, øget mental sundhed, øget følelsesmæssig robusthed, et stærkere immunforsvar, bedre relationer, og en øget skelneevne i situationer med svære beslutninger samt mindre stress, angst og depression.

MSC kurset kommer omkring

  • At håndterer og mindske selvkritik
  • At få en dybere forståelse for MSC, herunder definitioner, fysiologiske sammenhænge og forskning i Self-Compassion
  • At motivere dig selv med venlighed i stedet for med kritik
  • At håndtere svære følelser med større lethed og accept
  • At transformere udfordrende relationer – gamle såvel som nye
  • At håndtere udkørthed i situationer, hvor du har en behandlende eller støttende funktion overfor andre
  • At skabe en støttende og varm relation til dig selv - især når du møder modgang
  • At kunne bruge Self-compassion-strategierne direkte i hverdagen
  • At kunne anerkende dig selv og nyde og glædes over livet

Hvornår starter vi?
Se min kalender

compassion

Malene Søbygaard
Projektleder, resilienskonsulent, Odense Kommune

Helle er en utroligt nærværende, kompetent, skarp og meget menneskelig formidler af self-compassion. Jeg slappede med det samme af i hendes selskab, hvilket gjorde både min læring, min indlevelse og det at træne øvelserne nemmere. Med et arbejdsmarked hvor nulfejl, effektivisering og omstillingsparathed drøner der ud af med 200 km i timen, er de værktøjer og den viden Helle leverer, det, som gør det muligt at passe på sig selv i arbejdsdagen. Den allervigtigste ressource vi har. Jeg kan varmt anbefale Helles compassion kurser.


compassion

Malene Jensen, Frivilligkoordinator
Silkeborg Kommune

Det er det tryggeste rum jeg nogensinde har været en del af og afgjort det bedste kursus jeg har taget - du er en eminent underviser.


compassion

Helga Friis Thorstein
Mindfulness underviser. roidig.dk/

Jeg har været på MSC-kursus hos Helle, og oveni købet i en meget svær periode i mit liv. Er overbevist om at de redskaber jeg fik med mig derfra, har givet mig et langt større overskud til at 'surfe livets bølger', når de er der. En mere kærlig og venlig tålmodighed overfor mig selv, når jeg får følelsen af ikke at kunne det hele. Energien kom igen, og glæden ikke mindst. En stærk meget personlig rejse hos Helle har rustet mig til både mit privatliv men sandelig også mit professionelle liv. Kan varmt anbefale Helles kurser.


compassion

Hanne, lærer.


Jeg ønskede inden kurset at kunne passe på mig selv i det jeg gør, og sige fra. Det var svært for mig, og det er det stadig, men jeg har rykket mig. Jeg er helt klart i bedring med min stress. Har mere omsorg for mig selv og hvor vigtigt det er ikke kun at mærke mig selv, men også tage mig af det jeg mærker.


MSC-program

Eda, sygeplejerske


Jeg var ikke så god til at holde pauser på arbejdet, og tænkte alt for meget på mit arbejde i fritiden. En gang imellem kunne jeg bliver overvældet af bekymringer og “falde ned i et hul” hvor det hele så sort ud. Jeg kan nu lettere tage pauser når jeg har brug for det, og bekymrer mig meget mindre end før. Hvis jeg griber mig selv i at bekymrer mig om en masse, så kommer jeg lettere og hurtigere ud af det igen. Jeg slapper mere af og sover bedre om natten.


At træne compassion er evidensbaseret

Der er masser af forskning der forklarer hvorfor evnen til venlighed og medfølelse overfor os er vigtigt, og hvad du får ud af at træne den. Her er et udpluk:

Lettere ved følelsesmæssige krav - på arbejde og i privaten

Lettere ved at håndtere udefra kommende krav, samt egne og andres svære følelser - uden at miste dig selv.

Større robusthed og indre styrke

Den indre styrke der gør at du kan håndtere udfordringer i hverdagen, bliver større, jo mere du er bevidst om egne og andres styrker og svagheder

Mindre stress, angst, belastningsreaktioner og depression

Mindre af alt det trælse. Kort og godt. Især de lidelser der tegner sig for en stor del af sygemeldinger.

Mere glæde, overskud, livstilfredshed og handlekraft

Positive følelser øges, og du får lettere at handle på det der er virkelig vigtigt for dig, og samtidigt lettere ved at sætte dig selv til side når nødvendigt.

Mere empatisk og støttende

En større psykisk fleksibilitet gør det lettere at passe på sig selv og hjælpe andre samtidigt. Uden at skulle gå drænet hjem.

Forandringer bliver mindre svære

Både på arbejde og privat får du lettere ved at tackle udfordringer og forandringer. Også dem du helst havde været foruden

Er MSC-kurset for private eller for professionelle?

Begge dele!  De åbne kurser er åbne for både dig der kommer fordi du privat gerne vil lære at bruge compassion-strategier, og dig der har ønske om at integrere det i din professionelle karriere.

Underviningen er oplevelses-baseret, snarere end teoretisk.

Kurset er stramt struktureret og fokus hele tiden er 100 % på teknikker, redskaber og konkrete indsigter til at kunne omsætte compassion til netop din hverdag.

MSC-programmet er et professionelt tilrettelagt program, der giver dig mulighed for at tage en efterfølgende fordybelse i form af MSC-Teacher Training. På mine MSC-kurser er jeg garant for at du bliver klædt på i form af en personlig oplevelse og viden om hvad og hvordan compassion bruges i hverdagen - hvad enten den hverdag er privat eller faglig.

Har du som professionel mere et ønske om at få compassion-strategier sat ind i netop jeres faglige hverdag som en fælles forståelse i kollegagruppen, så anbefaler jeg at I booker en temadag. nordic-compassion.dk/empati-udmattelse/

compassion

Anne Marie Beck
Mindfulnes underviser

Efter MSC kurset med dig, var jeg sammen med min familie og gode venner, og pludseligt stod det klart for mig, at noget af indholdet i den ellers så tunge rygsæk var væk. Det havde været en slags djævleuddrivelse med kærlighed og accept! Jeg har fået en fred, som gør, at jeg stille og roligt føler mig mere tryg, og jeg mærker, at jeg er blevet stærkere og tydeligere - blandt andet i mit 'nej tak'


Sanne,
Fysioterapeut


Jeg er tilmeldt via mit arbejde og kunne se at kurset var udbudt som både arbejdsrelateret og personligt relateret. Jeg var lidt bekymret for at snakkene kunne gå i en mere personlig retning ift stres-ramte, men min lille bekymring viste sig at være fuldstændig ubegrundet. Det op for mig at udgangspunktet var ens for os alle uanset hvilken årsag vi var tilmeldt , idet vi skulle have viden om og afprøve strategierne uanset hvordan det skal bruges. Jeg har nu fået større fokus på at behandle mig selv mere respektfuldt.

Anne Novak

"Kurset med Helle var supergodt. MSC gør en afgørende forskel, både for mig personligt og for mange af de mennesker, jeg arbejder med til dagligt.
At kunne møde sig selv nænsomt og medfølende i alle øjeblikke, og at have nogle specifikke redskaber til at gøre det med, er afgørende vigtigt.

Det mest fantastiske for mig var nok at vi i undervisningen skulle tage vare på os selv med, og undervisningen foregik derfor på flere niveauer, og sivede med ud i pauserne og når jeg kom hjem. Det skabte et fantastisk rum at lære i. Fedt!
Helle er god til at skabe et åbent tillidsfuldt rum og hun har rigtig godt styr på sit stof og giver både en interessant, meningsfuld og vedkommende indføring i hvorfor Mindful Self-compassion er vigtigt. Samtidig lader hun hele tiden deltagerne bidrage med deres eget stof, stille spørgsmål og giver plads på en rigtig fin måde."


Anne Novak, autoriseret psykolog

compassion

Det var personligt en stor oplevelse at møde Helle og den første MSC gruppe i Aarhus for et par år siden...jeg håber det arbejde med compassion som Helle har været med til at starte i DK vil fortsætte med at spire og gro i mange former. Og at mange flere vil få erfaring med de tilgange, hvormed i kan omfavne os selv og hverandre, både privat og i sundhedsvæsenet <3.


Jesper Dahlgaard, docent og forskningsleder VIA University College

Sådan foregår Mindful Self-Compassion kurset

MSC kurset er bygget op om øvelser og refleksioner, der giver dig en direkte oplevelse af self-compassion, så du kan bruge det i hverdagen.

Hvert modul inderholder en kort introduktion til specifikke emner,guidede meditationer, øvelser der giver en umiddelbar oplevelse af de forskellige nuancer i compassion-strategierne samt samtaler og reflektioner i små og store grupper.

Der er på kurset intetkrav om deltagelse i samtalerne og diskussionerne, så selv hvis du er meget introvert og ikke bryder dig om at sige noget i grupper, så kan du sagtens deltage!

Som underviser gør jeg meget ud af at skabe et trygt forum med plads til alle, og hvor bl.a. klar støtte og respekt for den enkeltes privatsfære er fundamentet og udgangspunkt for at træne compassion-strategierne

Mindful Selv-Compassion (MSC) kurset består af 9 moduler

Modul 1: Opdag Mindful Self-Compassion.
Modul 2: At praktisere mindfulnes.
Modul 3: At praktisere Loving Kindness.
Modul 4: Opdag din indre medfølende stemme.
Modul 5: Lev med dybde.
Modul 6: At håndtere svære følelser.
Modul 7: At transformere udfordrende relationer.
Modul 8: At sige JA til dit liv.
Derudover et ekstra fordybelses-modul, som hedder ‘stille retreat’.

compassion

"Jeg står i store forandringer i mit personlige liv, og nu efter MSC kurset kan jeg endelig stå ansigt til ansigt med problemerne. Jeg ved nu hvordan det føles at være stærk, og hvordan jeg finder ressourcerne frem, selv når det er svært. Jeg kom for at få teknikker, og fik meget mere end det. Kurset levede op til mine forventninger med 150%"


Vera, midt i en skilsmisse

compassion empati

Jane
Lærer, underviser flygtninge
Deltog på MSC-kurset

Jeg meldte mig til MSC, fordi jeg havde svært ved at håndtere livet. Min familie og jeg har stor sorg, alle er ramt og sørger på forskellig vis – vi er sammen og støtter hinanden i familien - og samtidig følte jeg mig alene.
På arbejdet gjorde jeg, hvad der forventedes af mig ,selvom alt inde i mig skreg om, at jeg skulle give mig selv ro. Jeg fik stress, kunne ikke sove om natten og havde tankemylder, og det endte med, at jeg måtte sygemelde mig.

Den ro som jeg troede, jeg ville få med sygemeldingen indfandt sig ikke. Jeg følte mig svag og utilstrækkelig, fordi jeg ikke havde ’håndteret min sorg, så jeg kunne passe mit arbejde ligesom alle andre gjorde’. Lægen foreslog mig MSC-kurset.

Efter det første halvdel af kurset havde jeg en indre kerne-ro. Sorgen, utilstrækkeligheden osv. er ikke væk, men i og med, at jeg nu giver de følelser jeg har lov til at være der, og lægger en distance til dem, så bliver jeg ikke i samme grad fanget og overvældet af dem længere.  Ej heller føler jeg mig alene, fordi jeg nu kan se mine medmennesker som de er – nemlig mennesker med sorg, glæde, frygt og frustration ligesom mig selv.

De redskaber, jeg har fået på MSC-kurset, er for livet. Det er en måde at tænke livet på fra øjeblik til øjeblik, så jeg går fremtiden i møde med tillid.


compassion

Gitte Jørgensen
Designer og Selvstændig
Deltog på MSC-kurset

Jeg føler lidt at det her er 'the missing link' i min udvikling, så det er jeg meget taknemmelig for.Er du i tvivl om hvordan du eller din arbejdsplads kommer bedst igang med Compassion

- så ring eller skriv endelig til mig:

3025 7548

helle@nordic-compassion.dk

Venlig hilsen
Helle Laursen, grundlægger af Nordic Compassion

Nordic Compassion

V/ Helle Laursen

Tlf.: 3025 7548
helle@nordic-compassion.dk
Cvr-nr.: 30761197