MSC-kurset: Læs alt om indhold og udbytte her

​Mindful Self-Compassion (MSC)

MSC er et evidensbaseret program, der er skabt på baggrund af Dr. Kristin Neff og Dr. Chris Germers forskning. Kurset er på ca. 28 timer, og undervisningen er oplevelsesbaseret, så du får konkrete erfaringer med compassion-strategierne. Du lærer at rette strategierne til, så du efterfølgende kan bruge dem midt i dine hverdagssituationer.

​Hvad er Self-Compassion?

​Self-compassion som at kunne tage vare på sig selv, på samme måde som du ville støtte og tage vare på en du holder af. Det inkluderer bl.a. evnen til at være opmærksom, at have intentionen om at støtte og lindre ubehag, og at have et perspektiv af fælles menneskelighed.

Hvad er Self-Compassion

​Hvem er MSC-kurset for?

​Mindful Self-compassion-kurset (MSC-kurset) er for dig, der ønsker større indre styrke, mere robusthed og overskud - både som privatperson og som professionel.

MSC er også for dig der vil forebygge stress, angst eller en sygemelding. Og for​ dig, der arbejder med undervisning, behandling, støtte eller udvikling af andre, og som gerne vil undgå empati-udmattelse, så du kan fastholde dit fokus på din faglighed og blive endnu bedre til at ​være der for andre.

MSC-kurset er aktiv træning i at bruge empati, omsorg og venlighed med stor ​ respekt for både en selv og for andre.  Så vi kan rumme både egne og andres sårbarheder og styrker.

Hvem er MSc kurset for

​Hvorfor Self-Compassion?

Self-compassion er tæt forbundet med en lang række positive psykiske faktorer. En solid mængde forskning peger på, at evnen til Self-compassion giver øget motivation, øget mental sundhed, øget følelsesmæssig robusthed, et stærkere immunforsvar, bedre relationer, og en øget skelneevne i situationer med svære beslutninger samt mindre stress, angst og depression.

Hvorfor Self-Compassion

​MSC kurset ​kommer omkring

  • At håndterer og mindske selvkritik
  • At få en dybere forståelse for MSC, herunder definitioner, fysiologiske sammenhænge og forskning i Self-Compassion
  • At motivere dig selv med venlighed i stedet for med kritik
  • At håndtere svære følelser med større lethed og accept
  • At transformere udfordrende relationer – gamle såvel som nye
  • At håndtere udkørthed i situationer, hvor du har ​en behandlende eller støttende funktion overfor andre
  • At ​kunne anerkende dig selv og nyde og glædes over livet
Indhold MSC kurset

​Hvornår starter vi?
Se min kalender

​Live Online Mindful Self-Compassion

​Jeg underviser på online udgaven af MSC-kurset. Det løber over 10 uger og arrangeres af Center for Mindful Self-Compassion i USA. ​Undervisningen er på engelsk.

​Tag MSC-kurset i forskellige formater


​MSC-kurset har altid​ samme indhold, men rammerne kan variere: over 8 uger, over 2 weekender, som intensivt kursus over 5 dage, eller som Live Online over 10 uger​.

​Forskning i Mindful Self-Compassion 

​Effekten er klar: ​Mere af det du gerne vil have, og mindre af det du ikke vil ha': B​edre relationer, mere overskud og indre styrke;  mindre​ stress, belastning, angst mm.

Skilsmisse

"Jeg står i store forandringer i mit liv, og nu efter MSC kurset kan jeg endelig stå ansigt til ansigt med problemerne. Jeg ved nu hvordan det føles at være stærk, og hvordan jeg finder ressourcerne frem, selv når det er svært. Jeg kom for at få teknikker, og fik meget mere end det. Kurset levede op til mine forventninger med 150%"


​Vera, midt i en skilsmisse

Malene Søbygaard

"Helle er en utroligt nærværende, kompetent, skarp og meget menneskelig formidler af self-compassion. Jeg slappede med det samme af i hendes selskab, hvilket gjorde både min læring, min indlevelse og det at træne øvelserne nemmere. Helles hjerte brænder for alle de kendte gavnlige effekter af self-compassion. Med et arbejdsmarked hvor nulfejl, effektivisering og omstillingsparathed drøner der ud af med 200 km i timen, er de værktøjer og den viden Helle leverer en nødvendig bevægelse i den modsatte retning - det der gør det muligt at passe på sig selv i arbejdsdagen. Den allervigtigste ressource vi har. Jeg kan varmt anbefale Helles compassion kurser."


​Malene Søbygaard, Projektleder, resilienskonsulent, Odense Kommune

"​Vi har været så heldige at have Helle til at undervise arbejdsmiljørepræsentanter i psykisk arbejdsmiljø. Vi fik alt vi håbede, og lidt mere! De bedste anbefalinger herfra."


​Jens Gaarsmand Stegger Nielsen, Midt-og Vestjyllands Politi

At træne compassion er evidensbaseret

Der er masser af forskning der forklarer hvorfor evnen til venlighed og medfølelse overfor os er vigtigt, og hvad du får ud af at træne den. Her er et udpluk:

Lettere ved følelsesmæssige krav - på arbejde og i privaten

Lettere ved at håndtere udefra kommende krav, samt egne og andres svære følelser - uden at miste dig selv. Du får lettere ved at fastholde fokus på hovedopgaven i arbejdet.

Større robusthed og indre styrke

​Følelsesmæssig robusthed kan trænes. ​Den indre styrke vi bruger til at håndtere udfordringer i hverdagen, bliver større, jo mere du er b​evidst om egne og andres styrker og svagheder

Mindre stress, angst og depression

​Mindre af alt det trælse. Især mindre af stress, angst, depression og belastningreaktioner, der tegner sig for en stor del af sygemeldinger.

trophy

Mere glæde, overskud, livstilfredshed og handlekraft

Positive følelser øges, og du får​ lettere at handle på det der er virkelig vigtigt for dig, og samtidigt lettere ved at sætte dig selv til side når nødvendigt.

Mere empatisk og støttende

En større psykisk fleksibilitet gør det lettere at passe på sig selv og hjælpe andre samtidigt. Uden at skulle gå drænet hjem når du har været sammen med andre der krævede dig.

Forandringer bliver lettere

Både på arbejde og privat får du lettere ved at tackle udfordringer og forandringer. Også dem du helst havde været foruden

Anne Marie Beck

"​Efter MSC kurset med dig, var jeg sammen med min familie og gode venner, og pludseligt stod det klart for mig, at noget af indholdet i den ellers så tunge rygsæk, var væk. Det havde været en slags djævleuddrivelse med kærlighed og accept! Jeg har fået en fred, som gør jeg stille og roligt føler mig mere tryg, og jeg mærker at jeg er blevet stærkere og tydeligere i mit NEJ TAK."


​Anne Marie Beck, Mindfulness underviser

Sårbare unge

"​​Efter en længere sygemelding kom jeg på MSC kurset... og nu er mit fundament igen stabilt. Som mit liv er lige nu, er der intet jeg ønsker at ændre! Er faktisk overbevist om at det er MSC's 'skyld'. Jeg ved, at jeg har en plads i verden og at jeg - og mit liv - er vigtigt, og bidrager i den større sammenhæng."


​Pia, arbejder med sårbare unge

Anne Novak

"​​Kurset med Helle var supergodt. MSC gør en afgørende forskel, både for mig personligt og for mange af de mennesker, jeg arbejder med til dagligt.
At kunne møde sig selv nænsomt og medfølende i alle øjeblikke, og at have nogle specifikke redskaber til at gøre det med, er afgørende vigtigt.

Det mest fantastiske for mig var nok at vi i undervisningen skulle tage vare på os selv med, og ​undervisningen foregik derfor på flere niveauer, og sivede med ud i pauserne og når jeg kom hjem. Det skabte et fantastisk rum at lære i. Fedt!
Helle er god til at skabe et åbent tillidsfuldt rum og hun har rigtig godt styr på sit stof og giver både en interessant, meningsfuld og vedkommende indføring i hvorfor Mindful Self-compassion er vigtigt. Samtidig lader hun hele tiden deltagerne bidrage med deres eget stof, stille spørgsmål og giver plads på en rigtig fin måde."


​Anne Novak, ​autoriseret psykolog

​Ring til mig