• Home
  • |
  • Blog
  • |
  • Medfølelse er noget du allerede kan!

Er medfølelse en evne eller en tillært færdighed?

Selvom Darwinister i mange år har været fremtrædende i debatten om menneskers iboende styrker, så er der markant og stærkt voksende evidens for, at medfølelse er vores første og måske aller-dybeste instinkt. – I både dyr og mennesker.

Der er resultater, der tydeligt indikerer, at både rotter, chimpanser og menneskebørn har en iboende evne til at være empatiske og hjælpende overfor andre. Selv inden de er gamle nok til at have lært, at det er noget, der giver dem anerkendelse.

Medfølelse er en evne der er  medfødt. Og det er en evne, der findes  tværkulturelt. Den findes i alle kulturer i hele verden.
Det kan variere, hvilket udtryk det har i de enkelte kulturer. Men der elementer, der alle steder bruges, når vi som mennesker udtrykker medfølelse: At give varme, at være blid i stemmeføring og ansigtsudtryk, at berøre venligt. De tre elementer opfattes i alle kulturer (i den rette sammenhæng) som værende udtryk for medfølelse.
Vi henter et tæppe til hende der ligger på sofaen med ondt i halsen. Vi er rolige i stemmen, når vi trøster en, der er oprevet. Vi aer et barn ligeså stille på ryggen, når det er ked af det. Faktisk er det så essentielt, at vi slet ikke kan overleve som babyer, hvis ikke vores omsorgsgivere evner en eller anden grad af medfølelse. Det er ikke nok, at en mor har empati og mærker sit barns sult eller træthed. Hvis ikke hun reagerer på det på relevant vis, så er det ikke medfølelse. Sundhedsplejerskerne kalder det at ‘låne sin ro til barnet’, og det er meget mere end følelsesmæssig beroligelse. Det er en fysiologisk respons, der afbalancerer barnets nervesystem, og som er afgørende og nødvendig for barnet.

Evnen til selvmedfølelse er afgørende

Medfølelse ligger i vores DNA som en automatreaktion overfor babyer og andre, der har behov for det. Vi var ikke overlevet som race, hvis ikke vi evnede det. Men medfølelse er også en evne, der kan læres. Det kan trænes og forstærkes, på samme vis som vi træner muskler op. Det er en evne, der kan trænes mere eller mindre i løbet af vores opvækst, og underordnet hvor meget du kender til medfølelse som voksen, så kan du altid træne den. Et af de områder, der er lavet meget forskning indenfor de seneste år, er evnen til selvmedfølelse. Der er ikke forskel på medfølelse, om det rettes mod os selv eller andre. Men det betyder, at vores relation til os selv er afgørende for, hvordan vi håndterer svære situationer i livet, og her er evnen til selvmedfølelse en afgørende ingrediens. For det er udgangspunktet for at kunne skabe en varm relation til andre. Udgangspunktet for gode relationer.

Det er udgangspunktet for at mindske vores stress, angst eller depressive reaktion på de forhold, vi udsættes for eller møder gennem livet. Det er udgangspunktet for at kunne tage alt det gode i livet ind. Medfølelse er dybest set evnen til at være menneske.

​Lær det her:

Mindful Self-Compassion (MSC) kurset giver dig helt konkret sanset-oplevet erfaring med nuancerne i empati og medfølelse, og ikke mindst en lang række måder du kan træne det på og bruge det lige midt i hverdagen (Uden at tage dig særskilt tid til det!)Se næste kursus her: https://nordic-compassion.dk/msc-kurser/


Related Posts

Artikel om empati i Politiken

Artikel om empati i Politiken

9 tips til mental robusthed

9 tips til mental robusthed

Hvad er Compassion og Self-Compassion?

Hvad er Compassion og Self-Compassion?

Compassion mindsker stress

Compassion mindsker stress
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Kontaktinformation: Tlf.: 30257548 | email: helle@nordic-compassion.dk