Er du faglig eller fagpersonlig?

Er du faglig eller fagpersonlig?

Er du mest menneske (fagperson) eller faglig, når du arbejder?

​​Forhåbentlig er du begge dele, for faglige og personlige reaktioner kan ikke skilles ad!

Hvis du arbejder med mennesker (indenfor omsorgs- eller relationsfag: pleje, undervisning, støtte, vejledning, behandling) – så kender du det at blive rørt eller ramt personligt i arbejdet.

Vi er mennesker lige meget hvilken faglighed, vi har med. Og kombinationen af faglighed og personlighed giver ofte anledning til forvirring og/ eller uklarhed.

​Uklarhed om grænser for det faglige og det personlige kan ​have konsekvenser for samarbejdet på arbejdspladsen.

Det kan starte som:

- ​Uklarhed mellem kollegaer i form af uenighed om, hvornår nok er nok eller i form af meget forskellige reaktioner eller personlige grænser.
-Måske uklarhed indeni dig i form at tvivl om, om du gør det godt nok, eller kunne have gjort noget ​anderledes​
-Måske en reaktion på de rammer der er for at løse opgaverne

En almindelig måde at tackle uklarheder på, er ved at prøve at holde ​de faglige reaktioner adskilte fra ​de mere personlige reaktioner. Som et ønske om, at hvis du blot kan efterlade nok af ​din personlighed i garderoben, så er ​du primært fagperson i arbejdet. Men det kan vi ikke. For vi kan ikke adskille det faglige og det personlige.

I hvert fald ikke når vi arbejder i omsorgs- eller relationsfag. Vi bliver nødt til at skabe relationer som menneske, ikke som faglighed. Vi kan kun opbygge tillid som mennesker, ikke som faglighed.

Selvfølgelig er det vores faglighed, vi er ansat til at bruge og til at løse opgaver med. Den er der som en bund og fungerer som et fundament ​for det hele. Og det er den løsning af hovedopgaven, som arbejdsdagen skal dreje sig om.

Pointen her er, at vi skal kunne stå stærkt som fagperson, for at vores faglighed kan komme optimalt i spil.

​Vi kan ikke efterlade vores personlige reaktioner i garderoben, når vi møder ind på arbejde. Vi kan ikke adskille vores faglighed fra vores personlighed. Vi kan ikke være enten den ene eller den anden person.

At være professionel betyder ikke, at vi IKKE reagerer personligt. Vi har stadig følelser og reaktioner, fordi vi er mennesker. Og menneskeligheden skal vi bruge til at skabe kontakt, og til at skabe tillid med.

personlig og faglig reaktion

​Hvis vi prøver at efterlade vores personlige reaktioner betyder det oftest, at vi samtidig holder vores personlige reaktioner væk fra vores egen opmærksomhed. Vi skubber dem væk i et håb om, at de ikke betyder noget, og at de går væk, hvis vi ikke ser dem. Men i og med at vi ikke anerkender noget – eller håber at det ikke var der – ændrer ikke på, at det er der.

Det eneste der sker er, at vi kommer til at bruge energi på at holde det væk. Lidt som at holde en badebold under vand i svømmehallen.

Samtidig betyder det, at vi over tid kommer til at miste indsigt i, hvad der reelt sker inde i os. Vi distancerer os fra de dele af vores reaktioner, som vi ville ønske var anderledes end de er.

Alt i alt er det ikke fagligt at prøve at være ikke-personlig.

Vi bliver ikke stærkere fagligt af at skubbe halvdelen af vores egen oplevelse væk.

Tværtimod!

Vi bliver styret af de følelser og de indre reaktioner som vi ikke vil anerkende.

Kort sagt sætter vi os selv til side på den usunde måde.

Konsekvenserne kan være at:
​Vi bliver lidt hårde i tonen. Måske vi kommer til at kritisere. Måske vi skyder skylden på andre – kolleger, borgere (eller hvem vi nu arbejder med), kommunen, reageringen, de praktiske rammer vi har at gøre godt med – eller hvad som helst andet. Måske vi tager forkerte beslutninger, eller er uklare i årsagen til de beslutninger, som vi tager. Måske der bare bliver lidt rigeligt med misforståelser og andet ’mudret’ imellem os og kollegerne.

For at stå stærkt fagligt SKAL vi kunne rumme os selv og vores personlige reaktioner. I hvert fald skal vi kunne tage vores personlige reaktioner alvorlige.

Være opmærksom på dem. Opdage dem.

Turde kalde dem ved navn.

Først da kan vi være fri og have fuldt fokus på fagligheden og udføre vores arbejde på ​rette vis.

Når vi kan se hvad der sker på over- og underfladen i os – og vores kollegaer – er vi mere i stand til ​at reagere fornuftigt, rationelt eller fagligt. Når vi kan se og tør opdage vores egne styrker og sårbarheder, kan vi blive fri for at reagere ubevidst og ud fra dem.

Det er dér fagligheden kommer i spil.

Det er dér vi kan løse hovedopgaven bedst.

​​Øg din fagpersonlige styrke

Mindful Self-Compassion (MSC) kurset giver dig helt konkret sanset-oplevet erfaring med nuancerne i empati og medfølelse, og ikke mindst en lang række måder du kan træne det på og bruge det lige midt i hverdagen (Uden at tage dig særskilt tid til det!)
Se næste kursus her: https://nordic-compassion.dk/msc-kurser/