• Home
  • |
  • Blog
  • |
  • De 3 egenskaber i sand robusthed

Den sande robustheds 3 egenskaber. Hint: det har intet at gøre med at kunne klare alt!

Resiliens, robusthed, modstandskraft. Der efterlyses meget styrke i jobannoncer og i arbejdslivet generelt. Men det er ikke hvad vi kan komme til at forstå det som i hverdagen: evnen til at kunne klare alt og stadig fortsætte.

Robusthed er tværtimod at kunne se virkeligheden i øjnene og finde en vej gennem de udfordringer der altid er en del af virkeligheden.  Det kan de fleste af os bruge i hverdagen. Og det er ikke så ligetil som vi måske tror.

Så næste gang du på arbejdspladsen bliver bedt om at kunne klare lidt mere eller være mere robust, så husk at det består af 3 egenskaber der kan trænes. Det er aldrig noget man har eller ej. Og vi kan sagtens træne det og udvikle det sammen med kolleger.

Artiklen her fokuserer på en beskrivelse af de 3 egenskaber som er kommet frem i Diana Coutu's undersøgelse af begrebet, og som offenligtgjort i Harvard Business Review i 2002. Du kan læse et kort uddrag lige her af hende, hvis du vil.

Nogle sætter spørgsmålstegn ved, om det er sundt eller realistisk at have fokus på robusthed. Jeg er sikker på, at når der stilles spørgsmålstegn ved sundheden i robusthed, er det kort og godt fordi, at begrebet robusthed forsimples. Det er ikke blot at kunne klare alting. Langt fra faktisk.

Så lad os starte med at se på, hvad personlig resiliens og robusthed egentlig er. De to begreber bruges ofte i flæng, og jeg bruger den danske betegnelse ’robusthed’ for det engelske begreb "resiliens".

Der er 3 kerneegenskaber i det at være robust. Så. Lad os se på dem en af gangen.

Første egenskab er en stærk accept af virkelighedens udfordringer.


Accept er at turde se skidtet i øjnene. At turde se det rod, det kaos eller de udfordringer du står i. Vel at mærke ikke for at lade som ingenting. Ikke for at starte med at have modstand på, eller at ønske det anderledes, end det er. Men netop for at afdække problemer, uklarheder og det der reelt skal håndteres. Uden at blive væltet, uden at blive overvældet.

Tip: Vi kan KUN acceptere virkelighedens udfordringer, når vi samtidigt kan opdage og rumme vores egen indre reaktion på den virkelighed, som vi står i.

Eksempel: Står jeg tæt på kollega-konflikter, vil det at acceptere virkeligheden lige dér være, at ikke blot kunne se hvad der foregår, men også se min egen reaktion og min egen involvering (eller tilbagetræning).

Det betyder, at accept af virkeligheden kræver en større bevidsthed som er inkluderende og tør se mange nuancer. Ikke en ekskluderende tilgang, der plukker hvad der er mest belejligt for at kunne klare sig igennem. Det er forskellen på robusthed i virkeligheden og så den forsimplede og formindskede forståelse af robusthed vi nogle gange ser i jobannocner eller avisoverskrifter.

Så nr. 2. En dyb tro på, at det nok skal gå.


Denne egenskab er den der hele tiden kan holde fast i det overordnede mål. Den dybere mening. Det der gør, at det bliver meningsfuldt at stå lige der i al kaoset og rede trådene ud og blive ved og være handlekraftig. Det der gør at det som ansat er relevant at blive ved at være en del af virksomheden.

Tip: det er den her egenskab der kan styrkes ved at have fokus på virksomhedens "WHY", som fx. Simon Sinek har skrevet om. (Se en kort udgave af hans TEDx talk om WHY her) Hvorfor er det, at virksomheden har sin gang på jorden? Altså ikke blot for at tjene penge, men et dybere formål for menneskeheden eller for bestemte situationer. Stærke og tydelige værdier giver robusthed, fordi al modgang og udfordringer kan lænes op af værdierne. Vi afgør både gode og dårlige ting ud fra det, der virkeligt er vigtigt. Og det er denne skelneevne der er så afgørende vigtig for at nå en robusthed. En ihukommelse af det, der virkeligt er vigtigt.

Eksempel: at blive ved at finde en løsning, på trods af konstante udfordringer og problemer - det kan vi kun hvis vi ved hvorfor det her er v-i-r-k-e-l-i-g-t vigtigt.

Tredje egenskab i robusthed er improvisation.


Improvisation er evnen til at tænke ud af boksen, evnen til at tackle det uforudsete og gå andre veje end de gængse. En iboende evne, der skal til for at vi kan improvisere, er at vi skal kunne rumme vores sårbarhed og turde lave fejl og tage chancer. Ellers kan vi ikke improvisere. Vi kan ikke tænke nyt med seler og en spændt livrem. Man kan kun tænke nyt ved at afprøve nye ting. Nogle gange går det bedre end andre gange, men hvis vi er tydelige og klare på vores værdier og på det meningsfyldte (som i geneskab nr. 2), så vil det være lettere at fejle og prøve igen til noget lykkes.

Eksempel: at tude prøve noget nyt og sætte timer og energi ind på det uden at vide  om det reelt kan fungere - det kan vi kun når vi er ok med at fejle og med prøve nyt og være i den usikkerheddsfase som altid vil være en stor del af nytænkning.

Kort sagt så er robusthed:

Robuste individer ser virkelighedens problemer (og modstand mod virkelighedens problemer) i øjnene. De tør handle på dem ved at skabe en meningsfuld og sammenhængende fortælling med de ressourcer, der er til rådighed. Uagtet at det an være sårbart, at der kan laves fejl og at det kan medføre indre ubehag og følelser der skal tackles. Pointen er, at robuste medarbejdere ikke viger tilbage for det uperfekte. De skræmmes ikke af, at tingene ikke er smukke og yndige. Men de har brug for bevidsthed, for klarhed i værdier og for plads til at improvisere.

Robusthed er langt fra at kunne klare alt.
Det er langt fra at være perfekt.
Det er langt fra at være stærk.
Men det er helt klart at have evnen til at tænke nyt.


Den personlige robusthed trænes sådan her:


Den ene afgørende evne der ligger til grund for de tre ovenstående elementer i robusthed er evnen til at opdage, hvad der sker inde i mig UDEN at blive fanget i det. Det er det samme som en høj grad af følelsesmæssig intelligens. Evnen til at opdage og navigere i min egen indre verden – når den bliver udfordret og aktiveret af andre – uden at det går ud over det jeg skal gøre, håndtere og navigere i på arbejdspladsen.

Ovenstående gælder for den personlige robusthed. Den robusthed som vi hver især har og kan træne.

Du bliver mere robust af at træne evnen til Self-Compassion. Det gør du bedst og mest omfangsrigt ved at tage Mindful Self-Compassion (MSC) kurset. Se mere om det her: https://nordic-compassion.dk/indhold-msc-kursus/
Eller se kursuskalenderen lige her https://nordic-compassion.dk/msc-kurser/

En organisations robusthed:


Organisatorisk robusthed måles i den sociale kapital. En organisations robusthed afhænger ikke kun af, at der er ‘nok’ personligt robuste medarbejdere. En organisations robusthed afhænger af den samlede værdi af den sociale kapital (oplevelsen af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne), samt hvordan de tre ovenstående elementer af robusthed udtrykkes af medrbejderne.

Social Kapital er en måde at måle organisationens menneskelige værdi på – med udgangspunkt i hhv tillid, samarbejde og retfærdighed. De tre elementer er afgørende for enhver organisations evne til at forandre sig, tænke nyt og tilpasse sig ydre krav, uden at der kommer sygemeldinger i kølvandet.

øvelser compassion gratis

Vil du ha' 4 lydfiler fra MSC-kurset?

Du får konkrete øvelser og vigtige tips i din indbakke, så du ved hvordan du bruger øvelserne bedst.

Du tilmelder dig samtidig mit nyhedsbrev, som du kan let kan afmelde.


Lignende artikler

Artikel om empati i Politiken

Artikel om empati i Politiken

Self-Compassion interview med Helle Laursen

Self-Compassion interview med Helle Laursen

Hvad er empatiudmattelse?

Hvad er empatiudmattelse?

Når empati dræner

Når empati dræner

De 3 egenskaber i sand robusthed

De 3 egenskaber i sand robusthed

Medfølelse og empati er nøglen til egenomsorg

Medfølelse og empati er nøglen til egenomsorg

Forskellen på empati og sympati og medfølelse

Forskellen på empati og sympati og medfølelse

​Vil du undgå empatitræthed i dit arbejde?​

​Vil du undgå empatitræthed i dit arbejde?​

Kontaktinformation: Tlf.: 30257548 | email: helle@nordic-compassion.dk