Compassion Summit 

Compassion Summit 2016 bragte nye perspektiver på begrebet compassion både teoretisk og praktisk. Compassion har etableret sig som et kernebegreb i flere terapeutiske indfaldsvinkler. Det dækker både træning i psykologisk robusthed, samt i Self-Compassion.

Vi præsenterede de historiske rødder og den seneste forskning i Self-Compassion. Dagen gav anvendelige perspektiver på begrebet via terapeutiske retninger som Compassion Focused Therapy (CFT) og Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Herudover konkret træning i Self-Compassion med udgangspunkt i Mindful Self Compassion (MSC). Desuden var der inspiration til en organisatorisk vinkel på compassion.

Compassion Helle Laursen

Se korte pointer på video fra Compassion Summit dagen her

Christine Brähler, keynote speaker: "Mindful Self Compassion (MSC) – Background, research and perspectives"

compassion Christine Braehler

Om Christine:
DClinPsy, PhD, Clinical Psychologist, Supervisor, MSC Teacher Trainer. Privat praksis i Holland. Certificeret MSC Teacher Trainer. Hun er officiel træner i Compassion Focused Therapy (CFT), og har udgivet det første randomiserede kontrollerede studie af CFT. Hun er æresunderviser på University of Glasgow, UK, og del af fakultetet på Mindfulness-Based Professional Training Institute på University of California at San Diego, US. Hun er forfatter til to bøger om self-compassion. For mere information: http://christinebraehler.com/

Christina Schlander: "Compassionfokuseret Terapi"

CFT Christina Schlander

Cand. Psych., godkendt specialist og supervisor i psykoterapi. Ekstern lektor på Århus Universitet, Psykologisk Institut og indehaver af Kognitiv Terapi Center. Christina har særlig interesse for det komplekse felt og har en bred erfaring indenfor det kliniske område med udgangspunkt i 2. og 3. generations kognitiv adfærdsterapi. Særligt i compassionfokuseret terapi (CFT). Christina er forfatter til bogen ”Compassionfokuseret terapi – en vej til større tilfredshed”, Akademisk Forlag (2015). For mere information: www.kognitiv.dk

Ole Taggaard Nielsen: "ACT med medfølelse – Modellen for psykologisk fleksibilitet og medfølelse"

ACT Ole Taggaard Nielsen

Psykolog, godkendt specialist og supervisor i psykoterapi. Indehaver af ACT Klinikken og blandt pionererne i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) i Danmark. Ole er medarrangør af en specialistgodkendt ACT uddannelse samt medforfatter til den første danske introduktionsbog til ACT. Er international ACT træner. For mere information: www.actklinikken.dk

Clarissa Corneliussen: "Compassion i et organisatorisk perspektiv"

 Clarissa Corneliussen

Cand.psych., erhvervspsykolog.  Underviser i Mindful Self-Compassion. Clarissa har specialiseret sig i udvikling af professionelt fokus i ledelse og organisationer. Clarissa er medforfatter til bogen “Mindfulness i Organisationer: Vejen til bæredygtighed, handlekraft og innovation”. Udgivet på Dansk Psykologisk forlag fra 2013. Ejer af Compassion Consulting der specialiserer sig i at bygge bro mellem mennesker og organisationer, via facilitering af udviklingsprocesser fra et medfølende ståsted. For mere information: compassionconsulting.org

Helle Laursen: "Mindful Self Compassion – et evidensbaseret træningsforløb i medfølelse"

Helle Laursen

Cand.mag., ledende mentor coach. Underviser i MSC. Første dansker der er certificeret underviser i Mindful Self Compassion, fra University of California, San Diego, USA. Har egen praksis i Silkeborg. Styrkeområder er træning af Self Compassion og robusthed, både i individuelle forløb, samt psykisk arbejdsmiljø, særligt i brancher med store følelsesmæssige krav.
Se mere om Helle her


Arrangører

Dagen er blevet til i et samarbejde mellem Ole Taggaard Nielsen fra ACT Klinikken og Helle Laursen fra Nordic Compassion