robusthed

Den sande robustheds 3 egenskaber. Hint: det har intet at gøre med at kunne klare alt!

Resiliens, robusthed, modstandskraft. Der efterlyses meget styrke i jobannoncer og i arbejdslivet generelt.

Nogle sætter spørgsmålstegn ved om det er sundt eller realistisk, at have fokus på robusthed.

Jeg er sikker på, at når der stilles spørgsmålstegn ved sundheden i robusthed, er det simpelthen fordi begrebet robusthed forsimples.

Det er ikke blot at kunne klare alting. Langt fra faktisk.

At være robust er snarere en egenskab der inkluderer at turde se virkeligheden i øjnene og evne at stå stærkt lige der hvor klarheden tåger til og modvinden bliver stærk.

Så lad os starte med at se på hvad personlig resiliens og robusthed egentlig er.

De to begreber bruges ofte i flæng, og jeg bruger den danske betegnelse ’robusthed’ for det engelske begreb resiliens.

En af de undersøgelser der ofte refereres til, er Diana Coutu’s fra 2002, der blev publiceret i Harvard Business Review. Hun omtaler 3 kendetegn på robusthed: første møder robuste individer realiteterne med en stærk accept af virkelighedens udfordringer; for det andet har de en rodfæstet tro på, at det nok skal gå; og for det tredje har de en fantastisk evne til at improvisere.

Så. En af gangen.

Første egenskab er en stærk accept af virkelighedens udfordringer.

Det betyder at se skidtet i øjnene. At turde se det rod, det kaos eller de udfordringer man stå i. Vel at mærke ikke for at lade oms ingenting. Ikke for at starte med at have modstand på, eller at ønske det anderledes end det er. Men netop for at afdække problemer, uklarheder og det der reelt skal håndteres. Uden at blive væltet, uden at blive overvældet.

Tip: Vi kan KUN acceptere virkelighedens udfordringer når vi samtidigt kan opdage og rumme

vores egen indre reaktion på den virkelighed vi står i.
Eksempel: Står jeg tæt på kollega konflikter, vil det at acceptere virkeligheden lige dér, være at ikke blot kunne se hvad der foregår men også se min egen reaktion og min egen involvering (eller tilbagetræning).

Det betyder at accept af virkeligheden kræver en større bevidsthed som er inkluderende og tør se mange nuancer. Ikke en ekskluderende tilgang, der plukker hvad der er mest belejligt for at kunne klare sig igennem. Det er forskellen på robusthed i virkeligheden og så den forsimplede og formindskede forståelse af robusthed.

Så nr. 2. En dyb tro på at det nok skal gå.

Denne egenskab er den der hele tiden kan holde fast i det overordnede mål. Den dybere mening. Det der gør at det bliver meningsfuldt at stå lige der i kaos og rede tråde ud og blive ved og være handlekraftig.

Tip: det er den her egenskab der kan styrkes ved at have fokus på virksomheden WHY, som Simon Sinek har skrevet om. Hvorfor er det at virksomheden har sin gang på jord? Altså ikke blot for at tjene penge, men et dybere formål for menneskeheden eller for bestemte situationer. Stærke og tydelige værdier giver robusthed, fordi al modgang og udfordringer kan lænes op af værdierne. Vi afgør både gode og dårlige ting ud fra det der virkeligt er vigtigt. Og det er denne skelneevne der er så afgørende vigtig for at nå en robusthed. En ihukommelse af det der virkeligt er vigtigt.

Tredje egenskab i robusthed , er improvisation.

Det er evnen til at tænke ud af boksen evnen til at tackle det uforudsete og gå andre veje end de gængse. En iboende evne der skal til for at vi kan improvisere, er at vi skal kunne rumme vores sårbarhed og turde lave fejl og tage chancer. Ellers kan vi ikke improvisere. Vi kan ikke tænke nyt med seler og livrem. Kun tænke nyt ved at afprøve. Nogle gange går det bedre end andre gange, men hvis vi er tydelige og klare på vores værdier og på det meningsfyldte (som i geneskab nr. 2), så vil det være lettere at fejle og prøve igen til noget lykkes.

Kort sagt:

Robuste individer ser virkelighedens problemer (og modstand mod virkelighedens problemer) i øjnene. De tør handle på dem ved at skabe en meningsfuld og sammenhængende fortælling med de ressourcer, der er til rådighed. Uagtet at det kan være sårbart, at der kan laves fejl og at det kan medføre indre ubehag og følelser der skal tackles. Pointen er, at robuste medarbejdere ikke viger tilbage for det uperfekte. De skræmmes ikke af at tingene ikke er smukke og yndige. Men de har brug for bevidsthed, for klarhed i værdier og for plads til at improvisere.

Robusthed er langt fra at kunne klare alt.
Det er langt fra at være perfekt.
Det er langt fra at være stærk.
Men det er helt klart at have evnen til at tænke nyt.

Den personlige robusthed trænes sådanher:

Den ene afgørende evne der ligger til grund for de tre ovenstående elementer i robusthed er evnen til at opdage hvad der sker indeni mig UDEN at blive fanget i det.
Det er det samme som en høj grad af følelsesmæssig intelligens. Evnen til at opdage og navigere i min egen indre verden – når den bliver udfordret og aktiveret af andre – uden at det går ud over det jeg skal gøre, håndtere og navigere i på arbejdspladsen.

Organisatorisk robusthed måles i den sociale kapital

Ovenstående gælder for den personlige robusthed.
Den robusthed som vi hver især har og kan træne.

Det er ikke det samme som at organisationen er robust. En organisations robusthed afhænger ikke kun af at der er ‘nok’ personligt robuste medarbejdere. En organisations robusthed afhænger af den samlede værdi af den sociale kapital (oplevelsen af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne), samt hvordan de tre ovenstående elementer af robusthed udtrykkes.

Social Kapital er en måde at måle organisationens menneskelige værdi på – med udgangspunkt i hhv tillid, samarbejde og retfærdighed. De tre elementer er afgørende for enhver organisations evne til at forandre sig, tænke nyt og tilpasse sig ydre krav, uden at der kommer sygemeldinger i kølvandet.

 

mvh

Helle Laursen

 

 

Helle Laursen

 

 

 

 

 

Se mine forslag til mere følelsesmæssig resiliens og hvordan du som professionel kan træne det

Du kan også følge med i mine Radio interviews fra Radio Klitholm om netop Følelsesmæssig robusthed. De har lavet et sundhedsmagasin hver torsdag med mig – de løb fra marts -juni 2017

radio klitholm