Professionel indenfor omsorg, støtte, vejledning,
udvikling, behandling eller undervisning?

Følelsesmæssig robusthed er et fundament for din faglighed!

At være følelsesmæssig robust betyder at du kan sætte dig selv til side og lade din faglighed indtage pladsen. Hver dag. I alle situationer.

Uden undtagelse. Uden at blive udmattet og drænet.

Følelsesmæssig robusthed er det som gør at du kan navigere i en kompleks hverdag, hvor følelsesmæssige krav er et vilkår.

Det er for dig, der:

  • skal møde andre med forståelse, og skabe tillid hver dag

  • skal aflæse komplekse situationer mellem (eller i) mennesker og håndterer eller navigerer i andres (svære) følelser

  • skal kunne rumme egne og andres styrker og sårbarheder, for at lade fagligheden få plads

Når du kan passe godt på dig selv, er der mere plads til fagligheden

Vil du blive endnu bedre til at stå midt i pres – især det  pres der er et vilkår i arbejdsdagen?

Have endnu lettere ved at slippe de svære samtaler/ de følelser der kan hænge ved efter en arbejdsdag?

Forebygge arbejdsrelateret stress og udbrændthed?

Få et fælles kollegial forståelse af grænserne mellem det personlige og det professionelle, og hvordan I støtter hinanden?

I vil gerne som kollega gruppe

• Øge empati og bevidsthed om egne og andres sårbarheder og styrker – og kunne bruge det helt konkret i arbejdsdagen, til at passe på hinanden

• Have konkrete redskaber til at passe på jer selv, UDEN at der går tid fra fagligheden – også i de komplekse situationer i arbejdsdagen.

• Blive endnu bedre til at håndtere svære følelser (både egne og andres), konflikter og svære møder

• Mindske omsorgstræthed og det at blive drænet eller tage arbejdet ‘med hjem’

Forslag til 1-dags undervisning hos jer:

Beskrivelse af indhold:
I vores iver efter at være faglige og hjælpe vores borgere (kunder, klienter, elever) kan det være svært at stoppe op og mærke, hvordan vi selv har det. Men evnen til at inkludere os selv i mødet med andre er afgørende for, hvordan vi evner at stå i komplekse situationer med andre mennesker. At kunne sætte os selv til side og være der for den vi skal støtte, er ikke kun en faglig færdighed – det er en personlig egenskab der kan trænes.
At kunne sætte sig selv til siden uden at miste sig selv,  handler bl.a. om hvordan vi fastholder en kontakt til den anden når vi bliver udfordret, ramt, rørt, rystet eller blot er udmattet.
Evnen til selv-medfølelse gør det enklere at stå stærkt i egne og andres sårbarheder, og lettere at lægge de komplekse situationer bag dig.
Det giver det mere plads til fagligheden, som det primære fokus i arbejdsdagen.

På dagen kommer vi omkring:

  • Personlig robusthed set i perspektiv af psykisk arbejdsmiljø og løsning af den faglige kerneopgave.
  • Empati og medfølelse som nøgler i den personlige robusthed, med særligt fokus på professionelle omsorgsgivere.
  • Konkrete redskaber til mere empati og medfølelse – overfor os selv og overfor andre!
  • Compassion som tilgang og evidensen bag
  • Praktiske øvelser til at mindske omsorgstræthed og til at tage vare på andre, uden at glemme sig selv.
  • Såvel ‘formelle’ øvelser du kan lave hjemme, som ‘uformelle’ øvelser du kan lave hvor-som-helst og når-som-helst

Udpluk af de sidste års kunder

Skærmbillede 2018-10-09 kl. 15.49.51
Skærmbillede 2018-10-09 kl. 15.44.17
Skærmbillede 2018-10-09 kl. 15.40.06
Skærmbillede 2018-10-09 kl. 15.36.18
Skærmbillede 2018-10-09 kl. 15.34.59
Skærmbillede 2018-10-10 kl. 08.47.45
Skærmbillede 2018-10-10 kl. 08.49.29
Skærmbillede 2018-10-18 kl. 21.59.13
Skærmbillede 2018-10-09 kl. 15.48.27
Skærmbillede 2018-10-09 kl. 15.45.18
Skærmbillede 2018-10-09 kl. 15.36.03
Skærmbillede 2018-10-09 kl. 15.38.46
Skærmbillede 2018-10-09 kl. 21.28.55
Skærmbillede 2018-10-10 kl. 08.47.59
Skærmbillede 2018-10-10 kl. 08.50.57
Skærmbillede 2018-10-18 kl. 21.58.59
Skærmbillede 2018-10-09 kl. 15.46.51
Skærmbillede 2018-10-09 kl. 15.43.52
Skærmbillede 2018-10-09 kl. 15.37.12
Skærmbillede 2018-10-09 kl. 15.35.28
Skærmbillede 2018-10-09 kl. 21.27.05
Skærmbillede 2018-10-09 kl. 21.47.46
Skærmbillede 2018-10-10 kl. 08.48.29
Skærmbillede 2018-10-10 kl. 08.58.25
Skærmbillede 2018-10-10 kl. 08.50.12
Skærmbillede 2018-10-09 kl. 15.46.20
Skærmbillede 2018-10-09 kl. 15.43.06
Skærmbillede 2018-10-09 kl. 15.36.50
Skærmbillede 2018-10-09 kl. 15.36.34
Skærmbillede 2018-10-10 kl. 08.48.59
Skærmbillede 2018-10-10 kl. 08.56.19
Skærmbillede 2018-10-18 kl. 21.58.25
Skærmbillede 2018-10-10 kl. 08.50.37

Udpluk af referencer

Helle er en utroligt nærværende, kompetent, skarp og meget menneskelig formidler af self-compassion. Jeg slappede med det samme af i hendes selskab, hvilket gjorde både min læring, min indlevelse og det at træne øvelserne nemmere. Helles hjerte brænder for alle de kendte gavnlige effekter af self-compassion. Med et arbejdsmarked hvor nulfejl, effektivisering og omstillingsparathed drøner der ud af med 200 km i timen, er de værktøjer og den viden Helle leverer en nødvendig bevægelse i den modsatte retning – det der gør det muligt at passe på sig selv i arbejdsdagen. Den allervigtigste ressource vi har. Jeg kan varmt anbefale Helles kurser.
Malene SøbygaardProjektleder, Resilienskonsulent Odense Kommune
Vi har været så heldige at have Helle til at undervise arbejdsmiljørepræsentanter i psykisk arbejdsmiljø. Vi fik alt vi håbede, og lidt mere! De bedste anbefalinger herfra.
Jens Gaardsmand SteggerMidt- og Vestjyllands Politi
I har været fremragende til at se de problemfelter der har været på arbejdspladsen! Det har i den grad været en øjenåbner for os at have jeres besøg.
Poul Holmboe BorghusRevisorerne Hostruphus
Når vi vælger en ekstern konsulent til apv’en, så handler det om at løfte nivauet fra hverdagsniveau til et professionelt niveau. Vi forventede, at Helles viden og erfaringer ville kunne give et mere objektivt og reelt billede af arbejdsmiljøet. Vi har skiftet skoleleder, og har nyoprettet og ansat en pædagogisk afdelingsleder, og derfor gav det god mening at se på udviklingen siden sidste undersøgelse for tre år siden. Vi var nysgerrige på, om de iværksatte tiltag har haft den forventede effekt.
Overdragelsesmødet var godt og relevant. Helle fik tydeliggjort, hvor vi er godt på vej, og hvor der er brug for yderlige tiltag og handlinger. På mødet fik vi flere gode ideer til handleplanen.
Alt i alt har det været en meget positiv oplevelse, og vi forventer at inddrage Helle igen i fremtidige apv’er.
Christian WeileSkoleleder, Kornmod Realskole
Vi har haft et meget konstruktivt samarbejde med Helle omkring psykisk APV undersøgelser, og skabt et koncept der kan bruges i alle afdelinger i regionen. Helle er skarp, dygtig og ved hvad hun taler om. Vi brugte hende både til dialogmøder med medarbejdere og til efteruddannelse af AMR og ledere, og er fuldt ud tilfredse!
Morten SkivildAfd. Chef AOF Midt

Sagt om mig som underviser og konsulent:

Meget dygtig, anerkendende, åben, og brænder for det du laver!

Det mest positive ved kurset har været den behagelige stemning, den sikre ledelse, god gennemgang af problemstillingerne, gode filmeksempler og den meget åbne holdning hos Helle.

Helle havde så meget styr på stoffet at hun var i stand til at gå en anden vej end den hun havde planlagt. Jeg kan bruge alle de værktøjer vi kom omkring i min kommunikation med elever, forældre og mine kolleger. Tak!

I har været fremragende til at se de problemfelter der har været på arbejdspladsen! Det har i den grad været en øjenåbner for os at have jeres besøg.

Indholdet af kurset levede helt op til mine forventninger – jeg fik redskaber til mit arbejde og som menneske. Helle er dejlig professionel, vidende, interessant og vedkommende på alle måder.

God blanding af teori og dialog – et godt kursus! Jeg vil særligt fremhæve den gode stemning og den frie snak om problemer og skæve vinkler på hverdagen. Ville være dejligt med en opfølgning på kurset.

Dejlig frisk og målrettet tilgang fra instruktørens side. Jeg er klædt på til at tackle problemstillinger mere bevidst og anderledes end førhen.

Så er mine arme helt oppe! Det var en helt fantastisk vejledning jeg havde i dag. Fulgte køreplanen fra dit kursus, og resultatet var SÅ fedt. Jeg sendte dig mange glade tanker!! Du er meget dygtig til at undervise. Behagelig og faglig dygtig.

Du skabte en god og tryg atmosfære hvor mange emner blev berørt.

Jeg kan bruge kurset både til professionelle og private samtaler, samt mine vejleder situationer. Helle er en kompetent underviser – meget lyttende og opmærksom. Vi fik gode og anvendelige redskaber og der var en fin vekslen mellem teori og praksis.

Helle har været præcis, klar og meget meget kompetent. Det har været nogle meget inspirerende og behagelige timer – og stort udbytte. Jeg har mere overblik og selvtillid i mødet med elever og forældre nu!

Helle Laursen

Lad os tage en uforpligtende snak om hvordan I som kollegagruppe kan passe endnu bedre på hinanden

Ring til mig på tlf.: 30257548