Der er 3 vigtige nøgler du skal kende , hvis du har en hjælper rolle. I hvert fald hvis du vil være effektiv, og samtidig undgå at blive drænet selv.

Den første  nøgle handler om resonans. Den korte konklusion om resonans, er, at det mest effektive vi kan gøre at møde andre med varme og nærvær. Uden at fikse, uden at vurdere, dømme, eller tage afstand. Læs her hvad det er – og ikke er!

Den anden nøgle handler om at se ressourcer.

Eller snarere, om at hjælpe den anden til at se og bruge og udvikle egne ressourcer. At vise dem hvordan de kan se deres egne ressourcer. Også dem, der endnu ikke er udviklet i stor grad.

Det er vel let nok, tænker du måske?

Hm. Ja. Egentligt.

Men der er meget mere til det at se ressourcer og styrkesider end vi umiddelbart oplever i hverdagen.

Det at se egne og andres styrkesider er IKKE at sige ting som:

A.
’Tag dig nu bare sammen’, ’gør det nu’. Det er som at bruge selvkritikken til at piske os. Ja, det kan virke i kort tid af gangen. Men der er en pris på sigt i form af en ond spiral af mere selvkritik. Især når resultatet ikke bliver som vi håbede. (Og hånden på hjertet, mange af vores håb er urealistiske, så den negative spiral kan vi let fanges i)

B.
Det at se egne og andres styrkesider er heller ikke at:
Lade følelsen af offer fylde mig og stoppe mig. Heller ikke at gøre følelsen af at være et offer være forkert. En indre oplevet frygt for at opleve nederlag igen, er reel og en vi ikke må gøre forkert. Jo, vi har alle oplevet nederlag, lavet (store) fejl. Men det har alle andre også. Det er en iboende del af det at være menneske.

Styrkesider er noget vi konstant træner. Noget vi altid har trænet. Ikke noget vi er født med.

Det at se egne og andres styrkesider, er at kende til hvordan de udvikles. Styrker er ikke noget der enten er der eller ej. Så det er heller ikke at råbe højt om det vi kan. Det er ikke at have behov for at andre absolut skal vide hvor gode vi er. (Det kommer snarere af at ville markere os, eller at have behov for at få en plads i et sociale hierarki).

Alle vores evner og styrker, er udviklet over tid. Trænet. Med hjælp fra andre mennesker og fra situationer i vores liv.

Du er ikke kun født med en vedholdenhed. Den har du lært ved at være i situationer hvor den var nødvendig og hvor du havde støtte nok til at magte udfordringerne.

Du er ikke kun født med en sensitivitet. Den er også udviklet som del af din overlevelsesstrategi.

Vi er aldrig alene om at være gode til x eller x. Det er udviklet, set og trænet i samspil med andre. Altid. Derfor der der ofte sårbarheder og svære situationer forbundet med vores største styrker.

Det bliver markant lettere at bruge, eje og virkeligt SE vores styrkesider, hvis vi ser dem i lyset af det jeg plejer at kalde det ’fælles menneskelige perspektiv’. At det jeg er god til, er jeg god til FORDI nogen har hjulpet mig undervejs i mit liv til at træne den evne OG til at have bevidsthed om at jeg KAN det.

Check det selv:

Hvilken egenskab eller evne er du egentlig stolt over at du kan udvise i en situation der kræver noget af dig lige for tiden?
Hvem har gennem tiden hjulpet dig til at vide og forstå at det er det du kan? Hvilke situationer har gjort at du har udviklet den her egenskab eller evne?

Du står aldrig alene. Intet menneske er en ø. Vi byger alting ovenpå hvad andre har set i os. Hvad andre har udfordret os på. Hvad andre har støttet os i, eller ikke støttet os i.

SÅ. Dine ressourcer kan trænes. Ligesom du kan hjælpe andre til at træne deres ressourcer og styrker.

Det at se egne og andres styrkesider, er at kunne fastholde et balanceret opmærksom bevidsthed om egne og andres svagheder. Styrker er ikke en modsætning til svagheder. Styrker og svagheder er forbundne. De kan ikke adskilles. Vi har dem alle. Vores største styrker kommer ofte af vores største udfordringer.

Jo mere vi kan se både svagheder som alment menneskeligt, og styrker som noget vi har fået udviklet på baggrund af andre (også det de andre ikke gjorde i situationen), jo mere kan vi se os selv som et menneske. Ligesom andre. Med behov for andre.
Dér ser vi svagheder, fejltagelser, mangler, som noget alment menneskeligt. Ikke kun noget der adskiller og differentierer mig (eller den du skal hjælpe eller støtte) fra de andre. Dér ser vi styrker og evner som noget vi alle, altid, udvikler i samspil med andre.

Balanceret bevidsthed er nøglen til at se og udvikle styrker. Bevidsthed der kan rumme både styrker og svagheder og se dem i det rette lys: at du er menneske ligesom alle andre. Og DERFOR har udviklet netop dine styrker.

Tip til den aller-vigtige ressource at træne

Hvad er det der er mest behov for? Det er evnen til at tackle modgang. Evnen til at tage vare på os selv, evnen til at bede om hjælp når nødvendigt. Og evnen til at reagere overfor os selv med venlighed og støtte når vi møder modgang.

Med andre ord: den vigtigste ressource du kan træne er Self-Compassion. Evnen til at møde dig selv med medfølelse når du møder modgang, laver fejl, bliver overældet af skift, udfordringer og/eller følelser.

At være selv medfølende, er at reagerer overfor dig selv, som du ville overfor en god ven.

Pr. definition skal der tre elementer til for at vi er medfølende (ligemeget om det er overfor andre eller overfor os selv). Det ene element er at opdage hvad der er på spil. At være opmærksom på de følelser du reelt oplever, uden at overdramatisere dem eller undgå dem.  Det andet element er venlighed. Også overfor vores egne fejl, mangler og modgang. Modsætningen og automatikken for de fleste af os, er snarere at være kritisk og hård ved os selv. Det sidste element er at se vores egen situation i perspektivet af at være menneskelig. Det fælles menneskelige perspektiv minder os om at alle møder smerte og modgang, og at vores reaktioner er normale og almindelige i situationen.

At være medfølende kan læres af alle. Vi kan træne det.  Det er måske det allervigtigste du kan træne, hvis du er i en hjælper rolle. Fordi det gør dig i stand til at være med andres behov, ønsker og krav uden at miste dig selv.

kh

Helle

 

 

Er du professionel indenfor
omsorg, udvikling, behandling eller undervisning?

Personlig resiliens – eller robusthed – gør dig bedre til at navigere i en kompleks hverdag, hvor følelsesmæssige krav er et vilkår.

Se her: http://nordic-compassion.dk/resiliens/

helle