Mindfulness og medfølelse – Sådan spiller de sammen i MSC forløbet

Mindfulness er en nøgle til at være tilstede og være opmærksom. På vores tanker, følelser og kropslige fornemmelser (hvad enten de er sansninger af den ydre verden eller af vores indre mere private verden).

MSC forløbet handler om at træne medfølelse aktivt, og i første omgang overfor os selv. Fordi vi bliver nødt til at kunne genkende de svære, umulige mønstre i os selv inden vi kan rumme dem i andre mennesker.

Derfor er mindfulness en nødvendig del af at træne medfølelse. Hvis ikke vi er opmærksomme, så kan vi jo ikke se hvad der reelt sker, vel? så er der meget stor chance for at vi blot kommer til at reagere ud fra de gamle ubevidste reaktionsmønstre vi bærer med os.

På den anden side.

Så er det svært at være opmærksom og mindful hele tiden. Dels er det træning . Men i høj grad handler det om at det vi opdager og møder indeni og selv, ikke altid er særlig rart og let at håndtere.

Når vi træner opmærksomheden bliver vi pludselig klar over HVOR selvkritiske vi er. I hvor høj grad vores selvhad egentlig florerer. Hvor hårde vi faktisk er ved os selv på daglig basis.

Derfor er det en forudsætning for at træne mindfulness i dybden, at vi har redskaber til venlighed og medfølelse, så vi ikke står ’alene’ og bliver væltet af alt det svære, umulige, hårde som vi pludselig bliver opmærksomme på.

Det er derfor man kalder medfølelse for hjertet i mindfulness.

Medfølelse og venlighed er selve den underliggende tilgang. Det der sikrer at vores mindfulle opmærksomhed ikke bliver ren teknik. Venligheden og medfølelsen gør os stærke til at kunne og turde opdage og rumme det vi pludselig får øje på.

Medfølelsen er det der skal til for at vi kan åbne vores hjerter mod smerten og rumme den – i stedet for blot at blive væltet af den og overtaget af gamle reaktioner og mønstre.

Medfølelsen er rettet mod os selv som den der oplever. Ikke mod det vi oplever (som mindfulness i første omgang er rettet mod).

At træne medfølelse og venlighed er derfor at træne en dybere, varmere kontakt til os selv, især når vi går gennem svære perioder eller oplever svære følelser.

Hvad er medfølelse egenligt?

Medfølelse er en naturlig reaktion overfor dem vi holder af, når de går gennem svære stunder. Medfølelse er ikke forskelligt altefter om det er rettet mod os selv eller mod andre.

For at vi oplever noget som medfølende, skal der tre elementer til:

  • Opmærksomhed. Mindfulness.eks. for at kunne være medfølende overfor den hjemløs udenfor stationen, skal jeg først opdage ham. Jeg skal først genkende hans blik med smerte, med angst eller hjælpeløshed. Hvis jeg giver 10 kr til hans hat men uden nogen form for genkendelse, vil det højst sandsynligt blive opfattet som nedladende.
  • Venlighed. Ønsket om at lindre eller hjælpe. Måske kan jeg, måske kan jeg ikke. Men ønsket skal være der. Et reelt ønske om at jeg ville ønske jeg kunne hjælpe dig. Om ikke andet, så med 10 kr., så du kan få en kop varm kaffe.
  • Fælles menneskelighed. Det er et andet perspektiv på os selv og andre end vi oftest kommer fra. Fælles menneskelighed minder os om at vi alle oplever følelser af at være alene, af uoverskuelighed, og udfordringer på forskellig vis. At det faktisk er en del af det at være menneske, at livet kan udfordre. Det er ikke noget der gør dig særlig eller speciel, men er blot en konstatering af at du er menneske. Du behøver ikke gøre dig selv til offer eller at lave store drama-queen seancer når noget går imod dig. Og ift. den hjemløse udenfor banegården, er det er, det perspektiv der minder os om at ’det kunne være mig’ hvis jeg havde mødt meget mere modgang end jeg har.

Medfølelse er at møde livet med et åbent hjerte.

Vi har brug for opmærksomhed, for at kunne det. Og omvendt, har vi brug for medfølelse for at kunne være opmærksomme når vi møder noget der er svært.

Dét er medfølelsens kernekompetence: At rumme og dermed hele alle de sårede og svære følelser.

Det sker kun gennem et åbent hjerte.

Og et åbent hjerte kan kun forblive åbent når det møder modgang, når det kan trække på medfølelse. Dét lindrer smerte. Dét giver håb og mod. Dét heler og rummer og smelter al modstand bort.

Mindfulness og medfølelse er to sider af en tango. De kan ikke bestå alene. Skal du vælge mellem dem, er det som hønen og ægget. For hvem kan møde og opdage dybden i smerte uden at have medfølelsen med? Og hvem kan bringe medfølelse det rette sted hen, hvis ikke det kan opdages? Ingen. De er nødvendige begge to.

 

msc uv sonnerupgaard

 

 Vil du med næste gang? Så se min kursuskalender lige her:
http://nordic-compassion.dk/msc-kurser/

 

 

 

Interesseret i forskellen på MBSR og MSC som kursusforløb?

Så se her min blog om det. MBSR har primært fokus på mindfulnes, mens MSC har primært fokus på medfølelse.

MBSR og MSC