MBSR og MSC

MBSR og MSC – hvad er forskellene?

Der er store forskelle på MBSR og MSC. Og mange berøringsflader mellem de to forløb.

Der er god effekt af begge forløb, og et langt stykke hen af vejen er det et temperamentsspørgsmål hvad du vil trives bedst med. Vi har for det meste lettest ved at anbefale det der fungerer for os selv. Men vi er alle forskellige, så sæt dig grundigt ind i forskelle inden du hopper på et kursus.

MBSR står for Mindfulness Baseret Stress Reduktion.

MSC står for Mindful Self Compassion.

MBSR har fokus på grundig træning af mindfulness – altså på opmærksomhed på det vi rent faktisk oplever. Udenom alle historierne og automatreaktionerne. Fokus på en ’renere’ og dybere relation til det vi rent faktisk oplever. Lige præcis som det er. Uden at overdramatisere og uden at underkende vores oplevelse i det enkelte øjeblik. Mindfulness er at være bevidst om det vi oplever, imens vi oplever det.

MSC fokuserer på træning af medfølelse, især rettet mod os selv, når det vi oplever er svært. Det er ikke så meget det vi oplever, som den der oplever, der er i fokus her. At rette fokus mod den der oplever, betyder at træningen retter sig mod hvordan vi kan få en dybere, varmere relation til os selv som menneske. Altså et menneske med reaktioner, følelser og udfordringer på linie med alle andre mennesker. MSC arbejder altså med de dybere svære følelser og relationer, og giver træning i at møde virkeligheden med varme og venlighed og et åbent hjerte. Medfølelse er ønsket om at mindske følelsesmæssig (eller anden) smerte.

MBSR og MSC er fantastiske til at supplere hinanden. På mange måder er mindfulnes nødvendigt for at kunne træne medfølelse. Og omvendt. De er som en dans.

Vi kan jo ikke være mindful og opmærksomme på virkeligt svære og dybe problematikker hvis vi ikke har evnerne til at relatere anderledes til dem. Så bliver de let for overvældende. Det er der hvor medfølelse kan supplere mindfulness træning.

Omvendt hjælper det heller ikke med medfølelse hvis vi ikke kan være opmærksomt nysgerrige på det der reelt virkeligt er til stede i en given situation. Det er jo forudsætningen for at vi kan finde det reelle sted at møde med medfølelse. Mindfulness bidrager til at vi kan gå i dybden uden at blive fanget af gamle mønstre. Og det bliver lettere fordi vi netop har tilgange og redskaber der hjælper til at holde fast i medfølelsen når noget bliver svært.

Medfølelse er kort sagt det der åbner vores hjerter, så vi kan rumme den følelsesmæssige smerte og de udfordringer livet bringer os.

Medfølelse ligger meget implicit i MBSR.

Medfølelse trænes meget konkret og eksplicit i MSC.

Så hvad skal du vælge efter?

Først og fremmest kan du garanteret få meget ud af begge kurser!

Min anbefaling er:

Har du tendens til at være meget selvkritisk, dømmende, har du mange følelser i dig og/eller bliver du let påvirket af andre eller står midt i svære relationer (arbejdsmæssigt eller privat?)

Så er MSC meget præcist det du vil have let ved umiddelbart at omsætte i hverdagen. Her er redskaber og indsigter i de dybere lag af accept processer og det at få et blødere ego og hvordan vi holder fast i os selv, når relationer, følelser og krav indefra og udefra bare bliver for store.

Kort sagt lærer MSC dig vejen til at tage hånd om dig selv, så du ikke mister dig selv når livet udfordrer. Der er forslag til hjemmearbejde, men ingen krav eller struktur i hjemmearbejdet. Pointen er at tage vare på dig selv, ikke at følge en ydre fastlagt struktur.

Har du knap så stor tendens til selvkritik, og fungerer det godt for dig at lave daglige øvelser efter et nogenlunde struktureret program – så er MBSR et godt bud på et perfekt startsted. Her får du den dybeste guidning ind i mindfulnes.

 

kh

Helle

PS

Jeg under viser kun i MSC selv. Og da relationen til underviseren også påvirker dit udbytte af kurset, så ring gerne til mig hvis du vil vende noget eller spørge lidt mere ind til MSC i netop din situation.

Jeg glæder mig til at høre fra dig! Tlf. 30257548

msc aflustning

 

Skal du med på næste kursus? så se kalenderen her: http://nordic-compassion.dk/msc-kurser/

 

 

 

 

Vil du forstå forskellen i begreberne mindfulness og medfølelse?

Så se min blog her

mindfulness og medfølelse