Se glimt fra dagen
Compassion Summit 2016
Indfaldsvinkler til medfølelse i teori og praksis

Compassion Summit 2016 bragte nye perspektiver på begrebet compassion både teoretisk og praktisk. Compassion har etableret sig som et kernebegreb i flere terapeutiske indfaldsvinkler, såvel som i træning i psykologisk robusthed og modstandskraft, samt i Self-Compassion.

Vi præsenterede de historiske rødder og den seneste forskning i Self-Compassion og giver anvendelige perspektiver på begrebet via grundliggende medfølende terapeutiske retninger som Compassion Focused Therapy (CFT) og Acceptance and Commitment Therapy (ACT), konkret træning i Self-Compassion med udgangspunkt i Mindful Self Compassion (MSC) samt inspiration til en organisatorisk vinkel på compassion.

Compassion Summit

Christine Brähler, keynote speaker

Christine Brähler

Om Christine:

DClinPsy, PhD, Clinical Psychologist, Supervisor, MSC Teacher Trainer – International Coordinator CMSC. Privat praksis i Munchen, Tyskland. Certificeret MSC Teacher Trainer. Hun er officiel træner i Compassion Focused Therapy (CFT), og har udgivet det første randomiserede kontrollerede studie af CFT. Hun er æresunderviser på University of Glasgow, UK, og del af fakultetet på Mindfulness-Based Professional Training Institute på University of California at San Diego, US. Hun er forfatter til to bøger om self-compassion. For mere information: www.selbstmitgefühl.de

Christines talked centred on:

Self-compassion is a special form of acceptance – self-acceptance in the midst of intense and disturbing emotions such as shame and despair. Self-compassion is an important yet overlooked mechanism of change in psychotherapy and mindfulness training and as such offers an essential transformative resource to both patients and therapists alike. In this talk the background and core principles of the Mindful Self-Compassion (MSC) Training Programme will be introduced. This talk will be presented in english.
See more on Christine here: http://www.selbstmitgefühl.de/

“Mindful Self Compassion (MSC) – Background, research and perspectives“

b4rahler

Here’s a video of Christine Brählers keynote talk

Helle Laursen

Find indre ro og styrke

Om Helle:

Cand.mag., ledende mentor coach, eneste dansker der er certificeret underviser i Mindful Self Compassion, fra University of California, San Diego, USA. Har egen praksis i Silkeborg. Styrkeområder er træning af Self Compassion og robusthed, både i individuelle forløb, samt psykisk arbejdsmiljø, særligt i brancher med store følelsesmæssige krav. Tilbyder ebog samt online introduktioner til MSC på dansk. For mere information: www.nordic-compassion.dk

Helle talte om:

Cand.mag., ledende mentor coach, eneste dansker der er certificeret underviser i Mindful Self Compassion, fra University of California, San Diego, USA. Har egen praksis i Silkeborg. Styrkeområder er træning af Self Compassion og robusthed, både i individuelle forløb, samt psykisk arbejdsmiljø, særligt i brancher med store følelsesmæssige krav. Tilbyder ebog samt online introduktioner til MSC på dansk. For mere information: www.nordic-compassion.dk

”Mindful Self Compassion – et evidensbaseret træningsforløb i medfølelse”

helle1

Video med Helles hovedpointer:

Her kan du hente en af de øvelser vi lavede på dagen, og som især henvender sig til dig der arbejder med andre mennesker. Øvelsen er for dig der har erfaring med meditation.
PS: Alle øvelser i self-compassion regi må meget gerne ‘rettes til’, så det fungerer mest optimalt for dig- husk det!

Christina Schlander

Christina Schlander

Om Christina:

Cand. Psych., godkendt specialist og supervisor i psykoterapi, Ekstern lektor på Århus Universitet, Psykologisk Institut, indehaver af Kognitiv Terapi Center. Christina har særlig interesse for det komplekse felt og har en bred erfaring indenfor det kliniske område med udgangspunkt i 2. og 3. generations kognitiv adfærdsterapi, herunder compassionfokuseret terapi (CFT). Christina er forfatter til bogen ”Compassionfokuseret terapi – en vej til større tilfredshed”, Akademisk Forlag (2015). For mere information: www.kognitiv.dk

Christina talte om

Compassionfokuseret Terapi (CFT) er særlig rettet mod at facilitere selv-medfølelse og egenomsorg hos klienter, der i udpræget grad har tendens til at opleve skam og selvkritik og som hyppigt belastes af reaktioner fra det urgamle trusselssystem; angst og vrede. Hvad er compassionfokuseret terapi – i en nøddeskal? Kort introduktion til grundmodellen samt de særlige karakteristika denne terapeutiske tilgang har.

Se mere om Chrstina her: http://kognitiv.dk/

”Compassionfokuseret Terapi”

christina2

Video med Christinas hovedpointer:

Ole Taggaard Nielsen

Ole Taggaard Nielsen

Om Ole:

Psykolog, godkendt specialist og supervisor i psykoterapi. Indehaver af ACT Klinikken og blandt pionererne i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) i Danmark. Ole er medarrangør af en specialistgodkendt ACT uddannelse samt medforfatter til den første danske introduktionsbog til ACT og har opnået godkendelse som international ACT træner. For mere information: www.actklinikken.dk

Ole talte om

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en evidens-baseret kognitiv-adfærdsterapi der anvender mindfulness- og accept processer sideløbende med adfærdsmæssige forandringer. ACT har fokus på at hjælpe mennesker med at være med det ubehag der er nødvendigt og gøre det som er anvendeligt for at leve godt og meningsfuldt uden først at have besejret kilderne til følelsesmæssige og psykologisk smerte. Udover at introducere kort til ACT modellen er der fokus på begrebet medfølelse i sammenhæng med ACT.

Se mere om Ole her : http://actklinikken.dk/

”ACT med medfølelse – Modellen for psykologisk fleksibilitet og medfølelse”

ole

Oles hovedpointer om hhv ACT og forhold mellem ACT og Self Compassion

Clarissa Corneliussen

Clarissa Corneliussen

Om Clarissa:

Cand.psych., autoriseret, erhvervspsykolog, Underviser i Mindful Self-Compassion. Clarissa har specialiseret sig i udvikling af professionelt fokus i ledelse og organisationer. Clarissa er medforfatter til bogen “Mindfulness i Organisationer: Vejen til bæredygtighed, handlekraft og innovation” på Dansk Psykologisk forlag fra 2013. Ejer af Compassion Consulting der specialiserer sig i at bygge bro mellem mennesker og organisationer gennem facilitering af udviklings- og forandringsprocesser fra et venligt og medfølende ståsted. For mere information: www.compassionconsulting.org

Clarissa talte om

Er det overhovedet relevant at tale om compassion i organisationer? Hvem er de centrale aktører? Hvordan ser compassion ud i ledelse og hvad er effekterne? Status på organisationsverdenen.

”Compassion i et organisatorisk perspektiv”

compassion summit

Video med Clarissas hovedpointer:

Ole Taggaard Nielsen

Ole Taggaard Nielsen
http://actklinikken.dk/

Arrangører

Dagen er blevet til i et samarbejde mellem Ole Taggaard Nielsen fra ACT Klinikken og Helle Laursen fra Nordisk Center for MSC.

Hvorfor Compassion Summit?

Vi ville gerne undersøge og nuancere begrebet compassion, der ses som et aktivt element i stadig flere sammenhænge herunder terapeutiske, såvel som i en mere generel træning af psykologisk robusthed og modstandskraft.

Medfølelse er  – i selve definitionen – et ønske om at mindske lidelse og smerte. Måske netop derfor har medfølelse været en aktiv medspiller gennem store dele af menneskeheden historie. Hvor mindfulness peger på åbenhed overfor lidelse kan self-compassion tilføje “hvad har jeg brug for nu hvor det er svært?”.

bedste hilsener

Ole og Helle

Kommende arrangementer

 

Chris Germer og Kristin Neff (se mere om dem ved at klikke her) kommer til København i 2017

Kristin Neff holder et 1 dags kursus i juli 2017,

Chris Germer holder et 2 dages kursus 26 – 27 sept. 2017.

Begge kurser er arrangereret i samarbejde med ACT klinikken, se mere her
http://actklinikken.dk/uddannelse/